Generelle informationer

  Indboforsikring

Har du som beboer tegnet en indboforsikring?

Hvad skal man med en indboforsikring? 

Boligforeningen har da tegnet forsikring for boligen?

Fakta:

Der er fra Rødekro Andelsboligforening tegnet forsikring på boligen: men den gælder kun for boligen, den gælder ikke for hvad du har opbevaret i boligen.

Skulle det ske en brand i din bolig, så er bygningen forsikret, det er din indbo ikke.

Boligforeningens forsikring gælder heller ikke hvis bygningen er så meget skadet at du ikke kan bo der i perioden den bliver i stand sat og skal genhuses.

Her træder lejerens egen indboforsikring i kraft, det er din egen indboforsikring som står for udgifterne for genhusning.

Der kan blive dyrt at spare indboforsikringen!!!!!Ændring af boligen - de ydre områder

Her gælder de udleverede råderetsregler, Hus og have reglerne, er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte afdelingsformanden eller kontoret, se evt. under næste punkt i menuen.
Husk intet arbejde må sættes igang, før det er søgt tilladelse, og tilladelsen er godkendt af boligforeningen

Parkering
Hver lejlighed har råderet over 1 parkeringsplads som er forsynet med husets nr. 
Har lejlighedens beboere 2 biler, skal den ene af bilerne parkeres på de dertil indrettede parkeringsbåse, som ligger rundt i området
Der er oprettet enkelte parkeringspladser  til områdets GÆSTER. Parkeringspladser er kun til "GÆSTER" og ikke til områdets beboere

Campingvogne, u-indregistrerede køretøjer, må max. holde parkeret på det ledige parkeringsområde i 14 dage.

Last- og varevogne kun tilladt op til max. 3500 kg.

Parkering langs vejkant er ikke tilladt, der ligger faskiner som kan beskadiges.
Parkering er kun tilladt i de dertil indrettede
pa
r keringsbåse i området.

MAX 20 KM. PÅ BIRKEPARKEN
Der er på Birkeparkens område fartbegrænsninger, det er MAX 20 KM. på hele området, husk det!!, når du er kørt forbi skiltet som står ved indkørslen til området.

Vi håber du vil være med til at gøre området til et sikkert sted for områdets børn:

Husdyr
Det er tilladt at have et husdyr (hund eller kat) på Birkeparken, blot de ikke er til ulempe for andre.
 
Tilladelsen skal søges før husdyret anskaffes.

Skal i snor og efterladenskaber skal samles op

Husdyrtilladelse søges på kontoret Ryttervænget 30

Det er ikke tilladt at have hund, som der kan betegnes kamphund (muskelhund).


             

Hundeforsikring


Hundeforsikring er lovpligtig, det gælder både store og små hunde.


Det er ejeren som har pligt til at tegne en hundeforsikring, det står i hundeloven, og det står i din tilladelse til at holde hund i lejligheden.


Forsikringen skal træde til når din hund forvolder skader.


  En førerhund og servicehund er altid velkommen


En blind beboer har altid ret til at holde førerhund, det samme er gældende hvis en beboer har brug for servicehund. Ifølge  lov om servicehund er en servicehund også velkommen i boligforeningen, beboeren skal serviceres af kommunen, kravet om, at dyret skal være specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede, opretholdes uændret. En hund, der alene har sociale funktioner, vil således ikke kunne anskaffes i strid med husordenen. 


Dyretilladelse skal søges på Boligforeningens kontor


Renovation / Genbrug
Såfremt afstanden fra beholderen (standpladsen) er mere end 15m. til afhentningsstedet (skraldebilen) skal beholderen køres ud til vejen, hvor skraldebilen holder.
Beholderen tømmes ikke uden dette er overholdt.

Tømning af beholdere:
Husholdningsaffald tømmes i lige uger.
Genbrugsbeholderen tømmes i Ulige uger.

Haveaffald og andet affald skal afleveres på containerpladsen.

I perioden fra 1.4 til 31.10 kan haveaffald afleveres i containeren som er opstillet på Birkeparken
 


                       

Renholdelse, snerydning og grusning

Der er ansat personale til renholdelse, snerydning og grusning af fællesarealerne.

 

Lejere skal vedligeholde det til boligen  hørende areal, herunder tildelt parkeringsbås, grus mellem hus og gangsti. 
 

                      Haver.

Haver skal i enhver henseende passes forsvarligt, og må under ingen omstændigheder bruges til opbevaring af affald af nogen art.

Hegnshøjde er på afdelingsmødet den 26.4.2011, besluttet til max. 1.60 m.

Den 16.4.2012 blev højden på det yderste hegn, hegnet som går rundt om Birkeparken, reguleret til 1.80 m.                  

 

I hus og havereglement for afd. 12 Birkeparken er reglerne for vedligeholdelse af det til boligen hørende areal.


V

Særlig udvendig vedligeholdelse

Stk. 1: udenomsareal


Vedligeholdelse af have, indkørsel samt, herunder egen parkeringsplads, samt det til boligen hørende areal, herunder hækklipning på indvendig side , holde græsplænen i en afstand af 25-30 cm. fra hegnets midte, udføres af lejer.


Misvedligeholdes dette, udsendes 1 skriftlig advarsel med 14 dages frist. Er der stadig ikke sket rengøring, vil boligforeningen forbeholde sig ret til at indbringe sagen for beboerklagenævnet, med krav om betinget opsigelse af lejemålet. 


Stk . 2. snerydning og saltning

Udlejer sørger for snerydning og saltning af interne stianlæg. Beboer har pligt til snerydning samt saltning af egen parkeringsplads, gangsti mellem bolig og gennemgående sti .


                   Nabohjælp:

Området er tilmeldt nabohjælp, vær med til at gøre området sikker.

Du kan tilmelde dig på www.nabohjaelp.dk.

Du går ind på nabohjælp og opretter dig, når du er tilmeldt får du tilsendt klistermærker til brug på postkasse, evt. dør.

Det er blevet endnu nemmere at bruge nabohjælp, du kan på din telefon hente en app, og betjene dig derigennem, her kan du se hvor mange der er tilmeldt i dit område.

Snak med din nabo eller en du kender, så kan i sammen bruge feriehjælperen til at holde styr på hvornår boligen ikke er alene hjemme

Har du haft indbrud, så brug nabohjælp til at advare andre i dit område. 


                            

                   


                   

 


 

   


| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.