Velkomst nye beboere

 Velkommen til Birkeparken
 

  Rødekro Andelsboligforening

                    Afdeling 12

 


organisationsbestyrelsen

vil gerne byde velkommen

her til Birkeparken

 

Vores mål er at gøre

området til et sted

hvor vi alle vil være

glade for at bo,

i et rent og dejligt område

hvor der er fælles aktiviteter.

 

Alt dette kommer ikke af sig selv,

men ved fælles hjælp

når vi målet.

 

Gør din indflydelse gældende
Mød op til afdelingens

arrangementer


Der er ikke længere afdelingsbestyrelse i Birkeparken                     Værd at vide:

 

Boligforeningens kontor ligger på adressen:

 

    Ryttervænget 30   6230 Rødekro 

 

Kontortid: Tirsdag  fra 10.00 - 16.00

                 

                    Mail: post@rabf.dk

 

                   Telefon:    74 66 23 70

 

På kontoret træffer du: Pia

 

Med virkning fra den 1, januar 2019, ændrer vi procedure for kontakt til servicetelefon, som du skal bruge, hvis du har fejl og driftsforstyrelser i din bolig, og herunder for hjælp ved akutte driftsforstyrelser udenfor normal arbejdstid. 

På hverdage mellem kl. 08.00 - 10.00 kan fejl og mangler anmeldes på telefon


74728840


 

Alternativt er du velkommen til at udfylde formularen vedr driftsforstyrelse på boligforeningens hjemmeside.

Der vil ikke være mulighed for direkte kontakt til ejendomsfunktionær fremover.

Akutte driftsforstyrelser, som fremkommer på hverdage med kontortid og udenfor servicetelefonens ekspeditionstid, kan evt indberettes på kontorets hovednummer - men kun, hvis afhjælpning ikke kan afvente næste ekspeditionstid.

 
Akutte driftsforstyrelser udenfor normal arbejdstid kan anmeldes til:

VVS                       Rødekro VVS                  tlf. 74694448
Elektriker              Genner El                        tlf. 74698849
Tømrer                 Jørns Tømrer                   tlf. 40338131
Kloakservice      Jens Johansen                  tlf. 29635297

Såfremt man har gjort brug af ovennævnte håndværkere, skal dette straks meddeles til administrationen førstkommende hverdag.    

Hvad forventer vi, af dig som ny beboer.

 

Bestyrelsen håber du/ I falder godt til her i Birkeparken, du/ I er flyttet til et dejligt område hvor vi vil gøre alt for at området forbliver et sted vi alle et stolte af at bo.

 

Fællesområdet bliver pænt holdt af vore viceværter, de kan ikke holde området pænt uden din hjælp, hvad der befinder sig inden for dit område, skal du være med til at holde.

 

Du/ I er flyttet i en lejlighed med have og terrasse, vi håber, ved at du/I har valgt at bo i en lejlighed med have, så er det fordi du/I gerne vil holde den pænt.

 

Her menes haven er pæn og ryddelig, plænen slået, og plænen  holdes 25 cm. fra hegnets midte,  hegnet holdes fri for ukrudt.

 

Vi skriver ikke dette for at genere dig, men fordi , hvis man ved hvordan reglerne er, så er det nemmere at følge dem.

 

Du/I kan på vor hjemmeside, gå ind og se hvad der altid er gældende.


Ændring i boligen– de ydre områder

 

Her gælder de udleverede råderetsregler, Hus og Havereglerne, er du i tvivl så kan du se hus og råderetsreglerne på vor hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte afdelingsformanden eller kontoret.

 

Parkering

Hver lejlighed har råderet over 1. parkeringsplads,  som er forsynet med husets nr.

 

Har lejlighedens beboere  2 biler, skal den ene af bilerne parkeres på de dertil indrettede

parkeringsbåse, som ligger rundt i området.

 

Der er oprettet enkelte parkeringspladser til Birkeparkens gæster

Parkeringspladserne er kun beregnet til

 GÆSTER, ikke til områdets beboere

 

Parkering uden for afmærkningerne til gene for andre beboere er ikke tilladt.

 

Campingvogne ,u- indregistrerede vogne, må max holde parkeret på det ledige parkeringsområde i 14 dage.

 

 

Varevogne kun tilladt op til max 3500 kg.

.

Parkering langs vejkanten er ikke tilladt, der ligger faskiner.  Parkering  er kun  tilladt i de dertil  indrettene parkeringsbåse i området


 Max 20 km.her på Birkeparken

 Der er på Birkeparkens område begrænsning på fart, MAX 20 KM på hele området.

Max skiltet står ved indkørslen til området.

Vi håber du vil være med til at gøre området til et sikker sted for områdets beboere.

                                     Husdyr

Det er tilladt at holde et husdyr( hund eller kat) her i Birkeparken, blot de ikke er til gene for andre beboere.

 

Skal føres i snor og  efterladenskaber skal samles op.       

 

 Husdyrtilladelsen  søges på kontoret Ryttervænget 30, før man anskaffer sig et dyr.

.

Renholdelse, snerydning og grusning

Der er ansat personale til renholdelse, snerydning og grusning af fællesarealerne.

 

Lejere skal vedligeholde det til boligen  hørende areal, herunder tildelt parkeringsbås. 
 

                      Haver.

Haver skal i enhver henseende passes forsvarligt, og må under ingen omstændigheder bruges til opbevaring af affald af nogen art.

I hus og havereglement for afd. 12 Birkeparken er reglerne for vedligeholdelse af det til boligen hørende areal.


V

Særlig udvendig vedligeholdelse

Stk. 1: udenomsareal


Vedligeholdelse af have, indkørsel herunder egen parkeringsplads samt det til boligen hørende areal, herunder hækklipning på indvendig side , holde græsplænen i en afstand af 25-30 cm. fra hegnets midte, udføres af lejer.


Misvedligeholdes dette, udsendes 1 skriftlig advarsel med 14 dages frist. Er der stadig ikke sket rengøring, vil boligforeningen forbeholde sig ret til at indbringe sagen for beboerklagenævnet, med krav om betinget opsigelse af lejemålet. 
 Renovation/genbrug

Såfremt afstanden fra beholderen (standpladsen) er mere end 15.m. til afhentningsstedet (skraldebilen) skal beholderen køres ud til vejen hvor skraldebilen kommer.

Beholderen tømmes ikke uden dette er overholdt

                  

 Tømning af containere:

Lige uger husholdningsaffald

Ulige uger genbrugscontaineren

 

Haveaffald og andet affald skal afleveres på containerpladsen.


           Container til haveaffald.

Der er i perioden 1.april til 31 okt. opsat container til haveaffald på parkeringspladsen ved fælleshuset.

Containeren som er opsat må kun bruges til

KUN TIL BIOLOGISK HAVEAFFALD.

 

Plastsække og poser skal afleveres i skraldespanden ved siden af containeren.

 

Sten , fliser og andet afleveres på den kommunale

containerplads


Fælleshuset:

                           Udlejning af fælleshuset.

 

Fælleshuset kan udlejes til alle

 

Det er ikke tilladt at leje lokalerne på andres vegne.

Henvendelse: 

 

                        Leje og nøgleudlevering: 

           Boligforeningens kontor på Ryttervænget 30

     


                     

Adressen på Fælleshuset. Birkeparken 24

 

Fælleshuset er udstyret til 60 personer.

 

Huset består af køkken – sal - toilet, samt handicaptoilet -mødelokaler til 12-14 personer, huset er endvidere udstyret med 2 værelser med plads til 4  gæster i hver værelse.

 

 

Regler for udlejning af fælleshuset

og værelser i Fælleshuset

 Birkeparken 24, 6230 Rødekro

 

Udlejning af fælleshuset (ca. 60 pers.)

 

Fælleshuset kan udlejes til alle.

Dog har beboere i Rødekro Andelsboligforening førsteret, i henhold til nedenstående regler

 

Ved leje af fælleshuset udfærdiges en lejeaftale, hvor de nærmere betingelser for lejen er anført.

 

Depositum betales ved bestilling af fælleshuset og leje senest 1 måned før udlejningsdagen.

 

Ved afbestilling af fælleshuset – efter indgåelse af lejeaftalen – tilbagebetales kun halvdelen af depositum.

 

Reservation af fælleshuset kan ske 12 mdr. før, for     Birkeparkens beboere.

 

8 mdr. før, for beboere i andre afdelinger.

 

Ansøgere uden for boligforeningen 6. mdr. før arrangementet.

 

Reservation af værelser kan ske 3 mdr. før dagen - lejen kan max. vare 1 uge til samme person.

Reservation af værelser for folk uden for boligforeningen, kun i forbindelse med leje af huset.

 

Nøgleudlevering, optælling af service m.m. før og efter udlejningen varetages af en person udpeget af afdelingsbestyrelsen

 

Det er tilladt at bruge opkørslen til køkkendøren til af - og pålæsning,.

 

Det er ikke tilladt at køre på plæne, Petanquebane og stier.

 

Fælleshuset afleveres rengjort – gulv i sal støvsuges, gulv i køkken og gang og mødelokaler vaskes.

 

Borde og stole tørres af og stilles på plads i depotet.

 

Opvaskemaskinen tømmes og rengøres. Det er vigtigt, at glas og porcelæn aftørres med et tørt viskestykke.

 

Karklude og viskestykker medbringes selv.

 

Tænk på naboer ved udendørs ophold, og ved åbne vinduer og døre.


Musikken skal stoppe senest kl. 02.00

 


Fælleshuset udlejes ikke nytårsaften                                                                                                                                                                                                                              

 

Fredag – Lørdag - Søndag er festlokalerne forbeholdt 

til festbrug.           

   

 

Punkt 1:    Udlejningspriser, hele huset uden værelser

for Birkeparkens beboere

 

Pr. døgn (f.eks. lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 10.00)           

Leje:    900 kr.     evt. fra fredag kl. 16.00 tillæg 200 kr.


Weekend : (f.eks. fredag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00)    

Leje:   1.200 kr.

Depositum udgør:500 kr.

 

Punkt 2:      Udlejningspriser, hele huset 

uden værelser for øvrige afdelinger

 

Pr. døgn (f.eks. lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 10.00)         

Leje:  1.200 kr.    evt. fra fredag kl. 16.00 tillæg 200 kr.


Weekend : (f.eks. fredag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00)      

Leje:   1.500 kr.

Depositum udgør:500 kr.

 

 

Punkt 3:      Udlejningspriser, hele huset 

uden værelser udenfor boligforeningen

 

Pr. døgn (f.eks. lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 10.00)          

Leje:  1.700 kr.    evt. fra fredag kl. 16.00 tillæg 200 kr.


Weekend : (f.eks. fredag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00)      

Leje:   2.000 kr.

Depositum udgør:1.000 kr.

 

 Andre formål:(børnefødselsdag,kaffebord, møder og lign. mandag – torsdag max. til kl. 23.00)

Leje: 100,00 kr. pr. time - ( Birkeparkens beboere ),

Leje: 150,00 kr. pr. time - ( Øvrige afdelinger )

Leje: 200,00 kr. pr. time - ( Udenfor boligforeningen )


Udlejningspriser (mødelokale med køkken)

Pris pr. gang: 250 kr.- for op til 4 timer

Forbeholdt boligforeningens beboere

                           ...........

Udlejning af værelser:                                 

 

 Der betales ikke depositum for værelser

 

Pris pr. værelse. Pr. døgn --- 150 kr.

for Birkeparkens beboere

 

Pris pr. værelse. Pr. døgn--- 200 kr.

for boligforeningens andre afdelinger

 

Pris pr. værelse. Pr. døgn--- 250 kr.

for ansøgere uden for boligforeningen, kun i forbindelse med leje af huset

 

Når fælleshuset er udlejet, er værelserne forbeholdt til udlejning til lejerens gæster, men kan udlejes til andre, såfremt det er aftalt med lejeren af fælleshuset


 

 

                     Skal du holde fest !

Når vi skal holde en fest, vil vi alle gerne dække bordet op med rene glas, service som ser fint ud.

Du kan hjælpe til med at holde det fint.

Tænd for opvaskemaskinen inden dine gæster dukker op, så er den varm når du skal bruge den.

Aftør glas ,bestik og porcelæn når du tager det ud af opvaskemaskinen, så der ikke kommer pletter på.

Gør alle det, så kan vi dække op med rene glas


 

 

Fælles Aktiviteter

giver sammenhold

 

Det er afdelingsbestyrelsens opfattelse at  i et boligområde hvor der er mange fælles aktiviteter er der godt at bo og opholde sig

.

Vores ønske er at der  findes personer  som vil deltage i de igangværende eller, være med til at sætte nye aktiviteter i gang, komme med input til noget vi kan mødes om, så henvend dig til bestyrelsen med dine ideer

 

Udover de igangværende aktiviteter arbejder vi med  foredrag, udflugter, , beboerhjælp, og meget andet.¨

 

Mød op til arrangementerne. 

Alle  igangværende aktiviteter er opbygget på hygge og samvær frem for vindere.

 

 

Der er i øjeblikket ikke rigtig gang i aktiviteter, har du lyst til at være med i Hyggeklubber så kontakt den ansvarlige.

 

Kunne du tænke dig at få mere i gang, så er mulighederne der, men der skal laves et stykke arbejde.

Kontakt Formanden

 

Hyggeklub

Hver onsdag eftermiddag fra 14.00-17.00

Ansvarlig Tove Wienke Birkeparken 80

Tlf. 74 62 70 51 

 

Petanque.

Banen er til fri afbenyttelse.

Der er 2 krolfbaner til rådighed


 


Overskrift 1

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.