Beboerinformation Okt.2010

Affaldscontainer

Havearbejdet er ved at være forbi for i år, og affaldscontaineren fjernes en af de første dage i nov. og bliver først stillet op igen til april.

Ordningen har i år fungeret tilfredsstillende, blot med nogle få svipsere, hvor sækkene med indhold er droppet i containeren, det er uheldigt at der er nogle som ikke vil tømme sækkene ud, og tage sækkene med tilbage, eller smide dem i affaldssækken som står ved siden af.

Har du endnu noget fra haven du skal af med, så er søndag den 31. okt. sidste dag containeren er til rådighed .

Trampolin i haven.

På afdelingsmødet 18. marts 2010, blev et forslag om forbud mod trampolin opstillet i haven i perioden 1.nov.- til 1.april. vedtaget.

Forbuddet blev vedtaget for at forhindre trampoliner flyver rundt og laver skader på biler – huse og andre ting, i de kraftige storme som vi kan vente i perioden.

Forbuddet betyder for dig som ikke har pillet din trampolin ned og fjernet den fra haven inden 1. nov., at du nu er økonomisk ansvarlig for de skader din trampolin eventuelt forvolder, både på huse og biler.

5 års eftersyn i afsnit 3

Her til dec. måned er det 5 år siden afsnit 3 blev taget i brug, boligforeningen har i sommerens løb igangsat 5. års eftersynet.

Beboerne i afsnit 3, har fået brev om at Eurodan Huse kommer og laver de fejl som er fundet, dette foregår i ugerne 43-44.

Der vil gå folk fra Eurodan huse rundt i afsnit 3, for at reparere skader både udvendig mur, sokkel og andet, de fleste steder skal de indenfor for at korte udluftnings slanger på loftet.

En stor bøn fra nr. 15

Vi er blevet bedt om at skrive lidt om et problem de har i nr. 15. Problemet er at folk som går forbi fylder poser med hundeefterladenskabet i deres skraldespand.

Helt ærligt, så ta’da den pose med hjem i jeres egen skraldespand, de har ikke selv hund, hvorfor skal de så have affaldet.

Forhøjelse af Huslejen i 2011

Vi har i Rødekro Andelsboligforening fået brev om forhøjelse af huslejen for 2011. en forhøjelse som blev vedtaget på afdelingsmøderne i marts måned.

Der har været mange som giver udtryk for at de ikke forstår hvorfor vi nu skal have en stigning på omkring 300 kr. pr måned. Samt at det nu er for dyrt at bo her i Birkeparken.

Budgettet for 2011, medfører en huslejestigning på 6,4 % der bl.a. skyldes stigning i ydelser på prioritetslån, renovation, administrationsbidrag, samt mindre renteindtægt.

Budgettet og huslejestigningen blev grundigt gennemgået på afdelingens afdelingsmøde, og til punktet var et spørgsmål, hvorefter en enstemmig godkendelse.

Er det nu også så dyrt at bo i Birkeparken, vi har sammenlignet med tilsvarende rækkehuse i området, så ligger vi i den laveste ende.

Vi sammenligner med tilsvarende boliger fundet på internet

De benyttede rækkehuse er fra Kolstrup Boligforening – Domea Rødekro – Aabenraa Andelsboligforening – Rødekro Andelsboligforening.

Skolevænget.3 vær. på 85 kvm. pr.mdr.6.016.00 kr.Kolstrup boligforening priser 2010

Byskoven. 3 vær. på 85 kvm pr. mdr. 5.432,00 kr.Domea Rødekro priser 2011

Haderslevvej. 3 vær. på 84 kvm. pr. mdr. 5.759.00 kr.Kolstrup Boligforening priser 2010

Fjordløkke.3 vær. på 85 kvm. pr mdr.5. 388.00 kr.Kolstrup Boligforening priser 2010

Bybakken3.vær. på 85 kvm.pr. mdr.4.729.00 kr.Aabenraa Andelsboligforening. Priser 2010

Birkeparken.3 vær. på 85 kvm pr. mdr.4.929.00 kr.Rødekro Andelsboligforening.priser 2011

Byskoven.4. vær. på 108 kvm pr. mdr. 6.211.00 kr.Domea Rødekro.priser 2011

Birkeparken.4 vær. på 105 kvm pr. mdr. 5.866.00 kr.RødekroAndelsboligforening.Priser 2011

Haderslevvej.2 vær. på 73 kvm pr. mdr.4.903.00 kr.Kolstrup Boligforening priser 2010

Birkeparken.2. vær. på 70 kvm. pr. mdr. 4.227.00 kr. Rødekro Andelsboligforening.priser 2011

Til sammenligning er kun brugt rækkehuse, ikke lejligheder i etagebyggeri, valgt i samme standart og alder som Birkeparken.

Der kan forventes at de rækkehuse som er opgivet i 2010 priser stiger pr. 1.1.2011

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Beboerinformation juni 2010

Container til haveaffald

På afdelingsmødet i april blev vedtaget at vi opstiller fast container til haveaffald, betingelserne var at containeren KUN ER TIL HAVEAFFALD , vi kan i bestyrtelsen konstatere at der er personer som tager det meget let, det med at tømme sæk og bæreposer, men smider hele skidtet i containeren.

Vi skal endnu engang opfordre beboerne til at tømme sæk og bæreposer, og smide poserne i affaldsspanden til plastposer.

Der er skilt på containeren .” Kun til haveaffald . Plastposer er ikke haveaffald,

Kan så simple ting ikke overholdes er alternativet at containeren bliver afbestilt.

Skilt hunde i snor

Der er konstateret at beboere omkring Birkeparken bruger området til at lufte hunde uden snor, ved henvendelse er svaret at der ikke er opsat skilte som kræver, hund i snor.

Bestyrelsen har besluttet at få fremstillet skilte, som opsættes ved stier ind til

Birkeparken, samt ved indkørslen. Skiltet får teksten. ” HUND i snor – lort i pose”

Rengøring af haver.

Når lejekontrakten til en bolig i Rødekro Andelsboligforening underskrives, underskrives samtidig at man vil holde det lejede i forsvarlig stand.

Det betyder også at haven skal holdes fri for ukrudt, plænen skal klippes, og som det blev vedtaget på afdelingsmødet i april, græs holdes 25-30 cm fra hegn.

Hovedparten af vore beboere er med til at holde området fint, der mangles lige at resten følger med.

Sommerfesten 2010

Sommerfesten afholdes lørdag den 21. august 2010. Bestyrelsen har aftalt at planlægningsmødet er tirsdag den 22. juni kl. 19.00.

Vi vil gerne lave dagen så børn og voksne får en god dag, og har planer om at starte omkring middag.

Vi vil gerne opfordre beboere til at være med i planlægningen, og beder dem som har lyst til at sætte præg på dagen til at kontakte HC på tlf. 29 67 49 90

Birkeparkens nye vartegn

Birkeparkens nye vartegn har vi tænkt skal symbolicere at familien er i centrum.

Vi vil opfører 3 figurer , en far, en mor, samt et barn i området hvor der før stod en del vand, på plænen foran fælleshuset

Figurene opføres i jord med græsruller som tøj, hovedet er af urtepotter hvor der er malet ansigt, håret vil være af buksbum eller andet som kan klippes.

Arbejdet går i gang i weekenden 19. og 20. juni, hvor vi vil lave kroppen, som så skal stå ca. 14. dage, hvorefter resten laves færdigt.

Vi håber det kan være et festligt indslag og vi håber at figurerne kan få lov at blive stående.

Har du lyst til at deltage i opførelsen, så kontakt HC på 29 67 49 90.

B oligforeningernes Åbent hus

Boligselskabernes Landsforening holder over hele landet åbent hus i weekenden 11.-12. sept. Vi har i Rødekro Andelsboligforening valgt at deltage i åbent hus arrangementer, og valgt at holde arrangementet her i Birkeparken.

Som hovedbestyrelsesmedlem har jeg tilbudt at stå for arrangementet, for at fremvise vort dejlige område til nye beboere som går med tanker om en lejlighed i en boligforening, og derved vise at Rødekro Andelsboligforening er et godt og trykt sted at bo, at vi har et godt boligmiljø, med dejlige omgivelser.

På bestyrelsens vegne

Hans Chr. Nielsen

Afdelingsformand
Beboerinformation april 2010

Container til haveaffald

Bestyrelsens forslag om fast container haveaffald blev på afdelingsmødet godkendt, der var enighed om fremover 1 container. Fra 1. april til 31.okt. 2010 vil containeren være opstillet på pladsen ved fælleshuset. I starten vil containeren være åben hele tiden, så ser vi om det går, ellers er det er planen at containeren skal være aflåst, og at der laves 1. nøgle til hver husstand, så containeren kan bruges når man har lyst til havearbejde, og man låser igen når containeren er brugt.

Haveaffald må ikke efterlades andre steder end i containeren, haveaffald smidt på kommunens grund (vandbassinet) er strengt forbudt, og vil medføre at foreningen er ansvarligt og skal betale for oprydning. Kendes synderen vil regningen blive videresendt.

Havetrampoliner.

Bestyrelsens forslag om forbud mod opstillede havetrampoliner i perioden 1. nov. til 1.april hvor efterårsstormene hærger, blev godkendt. Det betyder at trampoliner skal afmonteres net og rækværk i vintermånederne, overtrædelse af forbuddet medfører, at ejeren af trampolinen gøres ansvarligt for de skader som trampolinen forvolder.

Parkeringsareal til trailere

Bestyrelsens forslag om samlet plads til trailere blev vedtaget, så arbejdet sættes i gang snarest muligt. Beliggenhed for pladsen bliver ud mod nr. Ønlevvej, ved fælleshusets parkeringsplads.

Pladsen bliver 12 x 3,5 m, arealet rømmes for jord, påfyldes stabilgrus, sand og der lægges SF sten. SF stenene tages fra stien ved legepladsen, det jord som graves væk ved parkeringsarealet lægges på ved legepladsen, og der sås græs.

De omtalte punkter vil blive indarbejdet i hus og havereglement hurtigst muligt, og det opdaterede hus og havereglement kan findes på afdelingens hjemmeside. www.afd12birkeparken.dk

Har du ikke adgang til internet, og gerne vil have en ny udgave af hus og havereglement, så kontakt formanden.

Ændring af hus og havereglement

U nder punktet Husdyr tilføjes. Skal holdes i snor og efterladenskaber opsamles.

Punktet fulde længde.

Husdyr defineres i denne forbindelse som hunde og katte.

Det er forbudt at holde husdyr uden foreningens skriftlige tilladelse. Der kan kun opnås tilladelse til ét husdyr pr. husstand. En tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes, specielt hvis der opstår gener for naboerne.

Det er ikke tilladt at holde hund, der kan betegnes som kamphund (muskelhund).

Ligeledes må beboeres gæster ikke medbringe hunde af ovennævnte race.

Hvis der opstår tvivl om, hunden kan betegnes som kamphund, er det ejeren, der skal fremvise lovlig dokumentation for, at det ikke er en kamphund.

Skal føres i snor, og efterladenskaber opsamles

Under punkt 5: Særlig vedligeholdelse.

S tk.1. udenoms arealer: stykkets fulde længde.

Vedligeholdelse af have, indkørsel, samt det til boligen

tilhørende areal, herunder hæk klipning på indvendig side, holde græsplæn en i en afstand af 25.-30.cm.fra hegnets midte, udføres af lejer.

Udlejer sørger for renholdelse af fælles stisystem, samt hæk klipning på yderside.

En stor bøn til rygere her i Birkeparken.

Cigaretskodder hører ikke hjemme i naturen, og ser ikke godt ud når de ligger og flyder i området.

Cigaretskoddet hører hjemme i et askebæger, tænk på det når du skal til at skodde en cigaret, og brug skraldespanden når du tømmer askebæger fra bilen.

Vi vil alle have et fint område at bo i, det kan kun lykkes hvis vi alle hjælpes ad.

Afdelingsbestyrelsen 2010

F ormand: Hans Chr. Nielsen Birkeparken 68

Næstformand: Jørgen Jensen Birkeparken 100

Ansvarlig for fælleshus: Carl Lorentzen Birkeparken 30

Bestyrelse: Tove Wienke Birkeparken 80 - Elin Hourup Birkeparken 84

Suppleanter: Lene Rasmu ssen Birkeparken 48 – Marie Jensen Birkeparken 28

Hilsen Afdelingsbestyrelsen


Beboerinformation Jan. 2010

Rotter på Birkeparken

Den strenge vinter har rykker rotterne ind til bebyggelsen, det gælder også her på Birkeparken, hvor der er konstateret rotter.

Viceværten har kontaktet Mortalin, som vil komme og tage sig af problemet.

Alle dyr har svært ved at finde føde det gælder også rotter, i denne tid kan alt spises så de finder ind til bebyggelser og nyder godt af, at der er mennesker der fodrer fuglene.

Tænk på når du smider mad ud på jorden til fuglene, det tiltrækker også rotter.

Birkeparkens hjemmeside .

Afdelingen har fået oprettet hjemmeside, du kan se den på www.afd12birkeparken.dk

Vi har oprettet hjemmesiden for at du bedre kan holde dig orienteret om hvad der sker i din afdeling. Af menupunkter kan nævnes f.eks. ”Generelle informationer” her sættes ind de ting som er aktuelle for afdelingen.

”Hus og Havereglement”, hvor du kan slå op på det aktuelle reglement. ”Fælleshuset”, med aktuelle udlejningspriser, samt hvornår huset er udlejet. ”Afdelingsmøder” her vil du kunne følge årets afdelingsmøde, både med indbydelse, afd. Beretning, forslag, samt referat fra mødet.

Vi har indsat en side med navnet ”beboernes side” det er beregnet til at du som beboer kan få et indslag, meddelelse eller salg osv. Indslaget afleveres til formanden. Sidste menu, er Rødekro Andelsboligforenings Målsætning for de næste 3år. Derudover er ”fotoalbum”, hvor der løbende bliver lagt billeder ind fra arrangementer i afdelingen, de første er fra sommerfesten 2009.

Har du lyst til at kommenterer hjemmesiden, er du velkommen til at skrive din kommentar i afdelingens gæstebog.

Vi ved godt at ikke alle har adgang til internet, så de meddelelser som før udkom på tryk, vil fortsat blive bragt ud.

Afdelingsmødet 2010

Det årlige afdelingsmøde vi har i marts, vil i år afholdes i fælleshuset torsdag den 18. marts kl. 18.30.

På valg i år er, Tove Wienke, Elin Horup, Hans Chr. Nielsen, samt begge suppleanter.

Vi håber mange kan afse tid til at deltage i afdelingens afdelingsmøde, som omtalt i de sidste beboerinformation har afdelingen nogle forslag til afdelingsmødet.

Rødekro Andelsboligforenings Generalforsamling 2010

Boligforeningens generalforsamling 2010, finder sted fredag den 23. april 2010, på Røde - Kro.

I år skal vælges et nyt hovedbestyrelsesmedlem, da Jette Degn fra Møllevænget har meddelt at hun ikke genopstiller: Øvrige valg er Formand Niels Fr. Hattens, samt Hans Midtgaard fra Ryttervænget.

Reception Formand Niels Fr. Hattens 70 år.

Torsdag den 18. feb. fylder boligforeningens formand Niels Fr. Hattens 70 år, i den anledning afholder Rødekro Andelsboligforening reception for ham.

Receptionen afholdes på Røde-kro torsdag den 18. feb. fra 13.00 til 17.00 for forretningsforbindelser og beboere.

Indbydelsen vil være at finde i ugeavisen på onsdag.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen


| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.