Beboerinformation dec. 2011

Undersøgelse om behov for flere Carporte på Birkeparken .

afdelingsmødet den 26.april 2011 blev der stillet et forslag om opførelse af flere carporte, med placering ved plænen i midten af området .

Forslaget blev afvist med begrundelsen, det skriftlige forslag stemte ikke overens med det som blev fremlagt mundtlig på mødet.

Der blev på mødet besluttet at afdelingsbestyrelsen undersøger om der er behov for flere carporte, og at forslaget kan fremsættes igen til afdelingsmødet 2012.

Afdelingsbestyrelsen har drøftet spørgsmålet, og vedtaget at der skal ligge reservering på 5-6 carporte for at der er behov for at iværksætte opsættelse af flere carporte.

Er du en af de beboere, som ønsker en carport til din bil, så henvend dig på kontoret for at blive skrevet op til en carport.

Henvend dig på kontoret inden udgangen af feb.2012 med dit ønske om en carport, så vi kan få dine ønsker med i behandlingen inden afdelingsmødet.

Vi er i bestyrelsen af den opfattelse at vi gerne vil være med til at opfylde et ønske om en plads under tag til din bil, men der skal være aftagere af carportene før de bygges.

Hver ledig carport skal betales af fællesskabet, og udgifter der er større end indtægter er bare med til at hæve huslejen for vore boliger.

Spiller du bridge?

Vi har fået en forespørgsel fra Ruth Fossland som bor i nr. 6, Ruth vil gerne i forbindelse med beboere her i birkeparken med interesse for bridge, i kan kontakte hende på tlf. nr.29298020 eller på mail: ruthjantzen@webspeed.dk

God jul til alle

Året er ved at rinde ud, inden vi ser os om er jul og nytår overstået, og vi går ind i et nyt år med nye spændende oplevelser og udfordringer.

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere her i Birkeparken en rigtig glædelig jul, samt et

Godt nytår.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
Beboerinformation maj 2011


Afdelingsmødet 2011

Årets afdelingsmøde blev afviklet den 26. april, der mødte 31 familier op for at deltage i mødet og tage del i de beslutninger som skulle tages.

Et af de ting som vi på mødet skulle godkende, var afdelingens budget for 2012, her blev godkendt en forventet huslejestigning på 1 %, svarende til 44,00 kr. for lejlighed på 70 kvm. 47,00 kr. for 85 kvm. og 60,00 kr. for 105 kvm.Stigningen ligger under den almindelige pristalsregulering.

Af forslag til afdelingsmødet stillede bestyrelsen med 2 forslag, et om udvidelse af reglerne for udlejning af fælleshuset, samt forslag om max hegnshøjde.

Forslaget om nye retningslinjer for udlejning af fælleshuset, så huset også kan udlejes til familier uden for Boligforeningen.

Forslaget er stillet for få et bedre økonomi i husets regnskab, og fordi bestyrelsen mener at huset har bedre af at blive brugt, som stå tomt.

Forslaget blev godkendt, det er så bestyrelsens opgave at forvalte ordningen så det kan blive til gavn for afdelingens beboere, det er bestyrelsens mål at vi gør hvad der er muligt for ikke at leje ud til ungdomsfester, og andet som kan skabe ballade omkring huset, og skader på huset.

Forslaget om max. Hegnshøjde blev diskuteret, der var røster om en højere max. Højde, det var især det ydre hegn omkring området, men også nogle som ville have højere omkring bygningerne.

Da de indkommende forslag var 1.60 m. med alternativ højde på 1,40. m. Afstemningen viste et resultat på 51 stemmer for 1,60 m. og 7 stemmer for 1.40 m af de afgivne stemmer.

Forslag indsendt fra beboere, her var 3 forslag.Det første var om opførelse af carporte, ved parkeringspladserne i stedet for nuværende parkeringspladser.

Efter forslagsstilleren havde fremført forslaget, var meningen med forslaget at opføre en række carporte i afsnit 2 eller 3, som de nuværende som ligger i afsnit 1, så carportene var tættere på boligen. Da det viste sig at det, som var meningen med forslaget, ikke stemte overens med det skriftlige forslag, blev forslaget forkastet.

Forslag 2. Forslag om skilte med teksten” Parkering uden for parkeringsbåsene ikke tilladt”.

Forslaget blev nedstemt, da stemningen var, at det hjalp ikke med skilte, folk overholdt alligevel ikke skiltene.

Forslag 3, var om højskab i køkken i afsnit 1. Forslaget blev enstemmig godkendt, og opsætningen vil blive sat i gang hurtigst muligt.

Eventuelt:

Her var en beboer af dem mening, at 20 km. skiltet som er opsat, ikke er lovligt, der skal et skilt som kommunen bruger for det er lovligt.

HC har undersøgt sagen. Ifølge Vej og Park i Aabenraa kommune er indkørslen til Birkeparken en privat fællesvej, altså ikke en offentlig vej. Det betyder at de skilte som vi kan bruge, ikke er færdselsskilte men anvisningsskilte. Skiltet vi har ved indkørslen med symbolet legende børn, med tekst max 20 km. er en henvisning til de som kører ind på området, at her er legende børn, som foreningen beder om at passe på, ved at køre max 20 km.

Skiltet er fuldt lovligt som anvisningsskilt, færdselsskilte som overfor ved indkørsel til Fyrreparken kan ikke opsættes på privat fællesvej.

Kører en bilist stærkere, og påkører et barn eller andet, så er det begrebet at du skal køre efter forholdene som overtrædes, du får nok ikke en bøde for at køre for stærkt, men du får med garanti skylden for påkørslen, og derved erstatningsansvar.

Referat afdelingsmøde

Referat fra afdelingsmødet den 26. april, er der konstateret en fejl efter det er uddelt. Punkt 3 regnskab. Årets resultat gav et underskud på 9.869 kr. Dette er en skrivefejl, der skal stå OVERSKUD på 9.869 kr.

Container til haveaffald.

Containeren som er opsat til haveaffald, er som det fremgår af teksten KUN TIL HAVEAFFALD:

Desværre er der personer som er bedøvende ligeglade med hvad de smider i containeren.

Formanden har hentet havefliser, plastposer, urtepotter, både af ler og plastik ud af containeren. Jeg er rigtig godt træt af at sortere for andre som bevist smider det i containeren, Denne service hører op nu, fremover bliver containeren sendt af sted med hvad der er i den, så må afdelingen betale hvad det koster at få den sorteret på containerpladsen.

Jeg kan oplyse at en sådan sortering nemt kan koste 4,000-5,000 kr. pr gang, som vi ser det i bestyrelsen, er det kun at betale eller droppe ordningen, så hver især selv køre til containerpladsen med sit affald.

P.B.V. Hans Chr. Nielsen

afdelingsformand

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.