Nyhedsbrev 2014

Nyhedsbrev okt 2014

NABOHJÆLP

På bestyrelsesmødet den 29.9.2014 blev det besluttet at vi i Birkeparken tilsluttede os Nabohjælp fra Trygfonden og det kriminalpræventive råd.

Med nabohjælp er der altid nogen hjemme, du gør din bolig mere sikker at forlade, så du kan komme hjem til en bolig, hvor andre ikke har rodet rundt i.

Det er selvfølgeligt dig selv som beboer, der bestemmer om du vil være med i ordningen. Det er dig selv som skal tilmelde dig, og dig selv som beslutter hvem du er tryg ved at have hjælp fra, det behøver ikke at være din nabo, det kan godt være en person som bor lidt væk.

Du kan se mere på www.nabohjælp.dk, eller i den omdelte folder

 

Du kan tilmelde dig på www.nabohjælp.dk , 7-10 dage efter får du tilsendt et velkomstbrev med klistermærker og postkort til at invitere dine naboer med.

Jo større tilslutning der er til Nabohjælp, jo større er virkningen.

Nabohjælp er gratis at oprette - gratis at bruge – og trygheden er stor

 

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe skilte til opstilling ved indkørsel og indgange til Birkeparken.

Det vi vil opnå er, at gøre området mere tryg at bo i, vi vil sende et signal til de personer som vi ikke ønsker færdes her om natten med det formål at begå kriminalitet.

Signalet er - Her er i ikke velkommen!

 

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til at komme i gang med i ordningen, så kontakt formanden.

                                                                                                       

 

Hurtig kørsel i Birkeparken

På afdelingsmødet i april, var emnet ”hurtig kørsel” her i Birkeparken til diskution under eventuelt.

Vi har i bestyrelsen drøftet emnet, og set på hvad der kan bruges for at nedsætte farten.

Vi har set på vej bump, vi har set på skilte med legende børn.

Skal vi have en permanent løsning som dækker både vinter og sommer, skal vi tage hensyn til vintervedligeholdelse- til renovationskøretøjer –

til hvordan beboerenes kørsel har været hidtil, er det vor opfattelse at der skal mange bump til for at få farten ned, det vil give for mange problemer, for driften af afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at opsætte 5 skilte med legende børn – kør langsom, fordelt i Birkeparken   

 

Hvordan fungerer det når man klager over noget?

1: Alle klager behandles KUN af administrationen - alle klager skal være skriftlige – alle klager skal sendes/ afleveres, enten på kontoret, eller sendes på mail til www.rabf.dk

2: Der sendes fra administrationen brev til den person som er klaget over, med opfordring til at få tingene bragt i orden.

3: Sker der ikke noget, er det klageren som igen skal give meddelelse om at det ikke er blevet bedre.

Det er ikke muligt for administrationen at kontrollere virkningen af en klage,

det kan kun den person, som føler sig forurettet.

 

4: hjælper en klage ikke, skal den af klageren følges op.

Det er ikke muligt at bruge vore viceværter til kontrol, om en sag er løst.

Viceværterne er, og skal være neutrale i forhold til beboerne – de skal kunne komme alle steder.

 Hilsen Afdelingsbestyrelsen

 

Nyhedsbrev juni 2014

 

Sommerfesten i Birkeparken aflyst

 

Bestyrelsen har fået meddelelse om at sommerfesten er aflyst på grund af manglende tilslutning.   Samtidig er de resterende arrangementer året ud også aflyst.

 

Udvalget laver et stort arbejde med at arrangerer aktiviteter for Birkeparkens beboere, men det ser ud til at beboerne ikke har lyst til at deltage i aktiviteter som er fælles.

 

Vi har i bestyrelsen i mange år fået fortalt at der ikke sker noget her i Birkeparken, vi fik sidst på året 2013 et tilbud fra 3 familier som gerne ville gøre en indsats for at få et større fællesskab her i området.  Men opbakningen og lysten fra jer beboere til at deltage, er desværre ikke til stede, så udvalget har valgt at stoppe, fordi lysten til at gøre et så stort arbejde er forsvundet.

 

I bestyrelsen forstår vi til fulde, at man bliver træt af at lave en indsats, kun ganske få påskønner, det ser ud til at vore beboere har nok i sig selv.

 

Bestyrelsen vil gerne takke udvalget for den indsats i har gjort, og beklager at det ikke lykkes for jer.

 

Afdelingsmødet.

 

På årets afdelingsmøde var der en livlig Diskutation, vi fik gennemgået mange ting, der er desværre ting som ikke er kommet med i referatet, vi har derfor en tilføjelse til referat fra afdelingsmødet den 10. april.

 

På bestyrelsesmødet den 10. maj, blev drøftet evaluering af afdelingsmødet den 10. april, der er kommet indsigelse over at referatet mangler debatten om husdyr.

 

Bestyrelsen har behandlet emnet, og udsender en berigtigelse til referatet.

 

Der blev talt om de katte regler som er eksisterende selvfølgelig skal overholdes.

 

Der blev talt om at der er personer som fodrer vilde katte her i Birkeparken, det er selvfølgeligt ikke i orden, da det også trækker rotter til.

 

Når der er problemer med vilde katte i området, blev der talt om at kontakte Kattens Værn for at få dem til at sætte fælder op og fange kattene.

 

Vi synes i bestyrelsen at det skulde være unødvendigt at blande kattens værn ind i de problemer som er med vilde katte, bliver de ikke fodret her i Birkeparken vil de automatisk forsvinde igen.

 

Vi har i bestyrelsen fået meddelelse om at der er set rotter omkring fodboldbanen, dem skal vi ikke have som faste beboere her hos os.

 

 Vi skal derfor opfordre de beboere som sætter foder ud til katte, om at stoppe med det, ellers kan det bliver nødvendigt at der bliver sat fælder op for at fange kattene.

 

                                            Kørsel med bil i Birkeparken

 

Et af de emner som kraftig var på banen ved afdelingsmødet var, hurtige biler.

 

Selv om der ved indkørslen er et skilt med 20 km. er, der mange som ikke husker det, når de er kørt forbi skiltet.  Når vi gennemgår de henvendelser som kommer, er beboerne her i Birkeparken godt repræsenteret i de hurtige biler.

 

Kære beboere, du mister kun ca. 1. minut ved at følge de retningslinjer som er for kørsel her i Birkeparken, MEN du slipper måske for at være den beboer som rammer et barn der ikke forstod at kørsel og leg på stier og vej kan være farligt.

 

Hvem er ansvarligt for at reglerne ikke overholdes?

 

På afdelingsmødet blev fra flere skudt på, at det var bestyrelsen som skal sørge for at beboerne overholder de retningslinjer som er vedtaget på et afdelingsmøde.

 

Vi hører fra flere at, hvorfor skal vi overholde regler, når andre ikke gør?

 

Den tankegang er allerede den første fejl!

 

Det er i lov om den almene bolig helt klart, at det ikke er afdelingsbestyrelsen opgave at spille politibetjent, det er i boligområdet den enkelte beboer som skal rette sig efter hvad der er besluttet på et afdelingsmøde, det kaldes Beboerdemokrati.

 

Er der så nogle som træder ved siden af, så er det den enkelte beboer som er utilfreds, der selv retter henvendelse til administrationen.

 

En god regel for klager er, at det skal være hold i en klage, at en klage skal følges op af klageren, hvis det ikke hjælper,

 

Men tænk jer godt om inden i klager over andre, er der sket noget du ikke kan leve med, eller er det et øjebliks frustration der få dig til tasterne.

 

En snak over en øl/vand eller en kop kaffe, løser mange ting!

 

Krolfbane

 

Vi har som vedtaget på afdelingsmødet fået indrettet 2 baner til at spille Krolff, og vi kan se der er nogle som har taget spillet til sig.

 

Spillet kan spilles med almindelige kroketstave og bold, så udgifterne for at spille er ikke så stort.

 

Udgifterne til de 2 baner løb op på 650 kr. alt arbejdet har Ole i nr. 58 stået for. Prøv et spil.

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig god sommer.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.