Tilfredshedsundersøgelsen Sept. 2012

Tilfredshedsundersøgelsen Sept. 2012

 

Rødekro Andelsboligforening

Tilfredshedsundersøgelsen  September 2012

 

Rapport

 

Afdeling 12. Birkeparken

 

 Tilfredshedsundersøgelsen er udleveret til 94 beboere

 

Tilbagemelding fra 35 beboere

 

 Rapporten er udarbejdet ud fra

 

en tilbagemelding på 37,2 %

 


 

 Til beboerne i Birkeparken

 

Boligforeningens tilfredshedsundersøgelse er nu færdigbehandlet og klar til fremvisning for afdelingens beboere.

 

Undersøgelsen er udsendt til 94 husstande, der kom retur fra 35 husstande,

 

en tilbagemelding på 37,2 %

 

Hvorfor en tilfredshedsundersøgelse

 

Boligforeningens logo er, Rødekro Andelsboligforening ” Et trygt sted at bo”, hvorfor ikke spørge beboerne om vor logo lever op til deres forventninger.

 

Samtidig ønskede bestyrelsen at sende det signal til vore beboere, vi ønsker et velfungerende beboerdemokrati, vi vil gerne høre jeres mening, vi tager vore beboere alvorlige, og vil gerne gøre alt for at beboerne føler tryghed og lyst til at bo i vore boliger, med lyst til at deltage i afdelingens beboerdemokrati.

 

Hvad var resultatet af undersøgelsen?

 

Samlet set for afdelingen var tilfredsheden i orden, der er punkter hvor den betydning beboerne forventede, er højere end tilfredsheden, det er selvfølgelig ting som skal arbejdes videre med, sammen med afdelingens beboere.

 

F.eks. hvorfor er tilfredsheden med informationen, tilfredshed med fællesskab i afdelingen så lav i forhold til den forventning som er opgivet.

 

Et stort antal af besvarelser oplyser at de har lyst til at bo i afdelingen om 2 år, det samme er gældende om de vil anbefale andre at søge bolig i Rødekro Andelsboligforening.

 

Beboernes kommentarer er behandlet, vi lægger mærke til at der er stor tilfredshed med foreningens personale, det er en god tilbagemelding, vi lægger mærke til at emnet hunde kan være et problem i tæt bebyggelse, kæledyr er et emne som er vendt i flere afdelinger.

 

Vi sender jer rapporten for Birkeparken, samt skema over de besvarelser som er kommet ind, samtidig har vi valgt at sende alle et kopi at beboernes kommentarer, med afdelingsbestyrelsens svar

 

Har i spørgsmål til undersøgelsen så kontakt afd. formanden på 29 67 49 90

 

Hilsen Afdelingsbestyrelsen

 


 

Beboerprofil Afd. 12 Birkeparken

 

Afdelingsprofilen er udarbejdet ud fra en tilbagemelding på 37,20 %

 

Den typiske beboer i afd, 12 Birkeparken lever i parforhold, men det er en afdeling med mange enlige.

 

Gennemsnitsalderen er fra 31 til 70 år.

 

Størstedelen af beboerne har boet i afdelingen mellem 6 til 10 år., men det er også en afdeling hvor der kommer mange nye beboere, deraf har en stor del boet i afd. fra 0 til 2 år.

 

Størstedelen har bil i husstanden, 30 ud af 35 besvarelser har bil. Alle besvarelser i afdelingen har svaret ja til internetadgang i husstanden.

 

Der er mange børn i afdelingen, spændende fra 0 til over 18 år.

 

Om at bo i lejebolig, har 22 svaret de hellere bil bo i lejebolig, mens 11 på sigt gerne vil have eget hus.

 

Hvorfor de bor i lejebolig, er der spredte svar, 19 ønsker ikke begrunde, ellers er det på grund af servicen, på grund af social fællesskab og på grund af økonomien.

 

Der er meget flittig kontakt med administrationen, mest inden for det sidste år.

 

Det samme er gældende med kontakt til viceværter, her er kontakten også spredt over hele perioden.

 

Der er stor deltagelse i afdelingsmøder, hvor 24 svarede ja, og 11 svarede nej.

 

Til boligforeningens generalforsamling om deltagelse svarede 19 ja, og 17 nej.

 

Der er rigtig mange som har kendskab til boligforeningens hjemmeside, men den benyttes sjældent.

 

Kendskab til boligforeningens visioner og målsætninger har flertallet sagt ja til at kende, men der er stadig mange som ikke kendte til vore målsætninger.

 

Hvad angår flere informationer fra boligforeningen, så siger flertallet nej til flere informationer, men 13 ønskede at få flere.

 

Alle oplyser at de læser de skrivelser som sendes ud fra boligforeningen.

 

 

 

Tilfredshed:

 

Boligen: Stor tilfredshed med boligen i forhold til den betydning beboerne forventede.

 

 

 

Huslejen: Tilfredshed med huslejen, i forhold til den forventning der er i afdelingen

 

Viceværter:  Tilfredshed med viceværterne i forhold til den betydning beboerne forventede.

 

Administration:  Tilfredshed med administrationen i forhold til den betydning beboerne forventede.

 

Organisationsbestyrelsen:  Tilfredsheden med organisationsbestyrelsen er mindre end den betydning beboerne forventede.

 

Fællesskab i afdelingen: Tilfredsheden med fællesskab i afdelingen er lidt mindre end den betydning beboerne forventede.

 

Fællesarealer og områder:  Tilfredsheden med fællesarealer og område er på linje med den betydning beboerne forventede.

 

Information: Tilfredsheden med informationer er lidt mindre end den betydning beboerne forventede.

 

Beboerdemokratiet: Tilfredsheden med beboerdemokratiet i afdelingen ligger i top.

 

Tilfredshed som Beboer: Tilfredsheden som beboer er højere end den betydning beboerne forventede.

 

Tilfredshed med boligforeningen: Tilfredsheden med boligforeningen er højere end den betydning beboerne forventede.

 

Lyst til at bo i afd. om 2 år:  Lysten til at bo i afdelingen om 2 år er meget høj, ud af 35 besvarelser har 33 svaret ja.

 

Lyst til at anbefale andre at bo i boligforeningen: Lysten til at anbefale boligforeningen til andre boligsøgende er rigtig høj, her har 32 ud af 35 besvarelser svaret ja.

 


 

Tilfredshedsundersøgelsen sept. 2012

 

Undersøgelsens opbygning:

 

 Skema med baggrundsspørgsmål

 

Skemaet er til brug i opbygning af afdelingens beboerprofil. Her er 20 spørgsmål.

 

Skema med 50 spørgsmål om tilfredshed

 

Skemaet er opbygget så beboerne kan vurderer hvilken betydning de mener spørgsmålet har,

 

 Samt hvilken tilfredshed de mener emnet er for dem, skemaet har 2 afkrydningsfeldter,

 

 med hver 5 muligheder, hvor 1 er størst og 5 er mindst. På skemaet er de tal som står, de samme som beboerne har skrevet

 

Resultat af tilfredshedsundersøgelsen

 

Skemaet her er tallene for hver gruppe lagt sammen i hver afdeling.

 

I det næste skema et tallene tillagt procenter så felt 1 er størst og ned til felt 5 som er mindst.

 

Felt 1 er tillagt 4 % .  - felt 2 er tillagt 3 %, - felt 3 er tillagt 2 % , - felt 4 er tillagt 1 %, - felt 5 er de samme tal.

 

Beboerprofil for afdelingen.

 

Der er udarbejdet ud fra skema om baggrundsspørgsmål og spørgsmålene i tilfredshedsundersøgelsen en beboerprofil for hver afdeling.

 

 

 

Beboernes kommentarer og påskønnelser

 

Der er for hver afdeling bilag for beboernes kommentarer, ønsker, påskønnelser, og kritik,

 

Dette skal behandles i afdelingsbestyrelserne.

 

 

 

Rapport for hele boligforeningen

 

Derudover er der udarbejdet skema med resultater for hele boligforeningen med tilfredshed ud for de 13 grupper tilfredshedsundersøgelsen omfatter.

 

Der er for hele boligforeningen udarbejdet rapport af undersøgelsen som ved afdelingerne.

 


  Resultat Tilfredshedsundersøgelse Sept. 2012 Rødekro Andelsboligforening Afd. 12 Birkeparken    
                                   
            Betydning           Tilfredshed      
        5 4 3 2 1     5 4 3 2 1    
Boligen       0 7,07 18,36 54,59 156 236,02   9 31,31 38,76 61,8 109,2 250,07  
Huslejen     1 0 2,04 6,18 24,96 34,18   2 3,03 8,16 10,3 12,48 35,97  
Viceværter     3 3,03 22,44 38,11 138,32 204,9   14 7,07 30,6 44,29 111,26 207,22  
Administration     1 2,02 19,38 25,75 122,72 170,87   4 10,1 23,46 18,54 117,52 173,62  
Organisationsbestyrelsen   5 3,03 25,5 36,05 65,52 135,1   0 9,09 19,38 38,11 62,4 128,98  
Fællesskab i afdelingen   12 22,22 44,88 61,8 108,16 249,06   19 24,24 57,12 57,68 83,2 241,24  
Fællesarealer og område   19 5,05 63,24 55,62 192,4 335,31   53 29,29 42,84 58,71 151,84 335,68  
Information     0 1,01 39,78 45,32 48,88 134,99   1 11,11 23,46 37,08 59,24 131,89  
Beboerdemokratiet     3 4,04 39,78 43,26 80,08 170,16   4 2,02 41,82 61,8 127,92 237,56  
Tilfredshed som beboer   0 0 4,08 15,45 12,48 32,01   1 2,02 0 13,39 17,68 34,09  
Tilfredshed med boligforeningen 0 0 2,04 11,33 10,4 23,77   1 2,04 2,04 11,33 10,4 26,81  
        44 47,47 281,5 393,46 959,92 1726,37   108 131,32 287,64 413,03 863,14 1803,13  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
47  Har lyst til at bo i boligforeningen om 2 år.   Ja 30 nej 5                
48 Vil anbefale andre at søge bolig i boligforeningen ja 32 nej 3                
                                   

 

 


 

Beboerkommentarer fra tilfredshedsundersøgelsen sept. 2012

Birkeparken

Beboernes kommentarer som er afgivet på spørgeskemaet er med fremhæver sort skrift.

Afdelingsbestyrelsens behandling af kommentarerne, Kursiv skrift

 

Boligen

1: Haven var meget dårlig da jeg flyttede ind, ( reglerne er ændrede nu)

 

2: Rengøring var meget ringe ved Indflytning.

 

3: Krydsene er sat således fordi, 1 boligen var ny og 2 der var et enkelt stykke papir med info

 

De omtalte problemer er nu opstrammet, der er et andet syn af boliger nu, hvor der i fraflytningen observeres boligens tilstand, både ude og inde.

 

4: For små radiatorer, billige vinduer, kan ikke stå åbne, og billigt glas (kuldebro)

 

Radiatorerne er tilpasset boligens størrelse, så hvis der er problemer med varmen vil det skyldes andre faktorer.

 

Vinduer og glas i vinduer er af en god standard kvalitet som var gældende ved husenes opførelse,

 

 

 

Huslejen:

 

5: Huslejen for dyr.

 

6: Huslejen for høj, i forhold til det vi får for den.

 

7: Huslejen er for høj, især i forhold til beliggenhed

 

8: Synes huslejen er fin, når man ser hvor godt vi har det her.

 

9: Den er for høj.

 

Huslejen for høj, det kan der være mange meninger om, i forhold til tilsvarende boliger i andre boligforeninger, ligger huslejen her i Birkeparken i underkant af hvad andre boligforeninger tager.

 

Bestyrelsen følger løbende prisudviklingen i området omkring Rødekro

 

10: Kunne man se på alternative energikilder, det kunne holde huslejen i ro

 

Afdelingsbestyrelsen er i gang med at se på andre alternativer, som solceller, det er oplægget vi arbejder med pt. Et solceller anlæg skulle bruges til at erstatte det el som bruges til gadelamper og strøm til fælleshuset

 

11: Synes boligforeningen bruger penge på alternative ting, som trailer P. plads, og skulpturer, der ikke giver den store gavn:

 

Der er lavet p. pladser til trailere, så de kunne samles et sted i stedet for at fylde flere parkeringspladser rundt om i området, et projekt som der er taget stilling til på et afdelingsmøde, projektet blev enstemmig godkendt, så alle har haft mulighed for at give sin mening tilkende.

 

Hvad angår om man kan lide de skulpturer eller ej, så er det besluttet at opføre dem, vi har så senere fået mange tilkendegivelser fra besøgende, på at det er et godt indslag i hverdagen.

 

 

 

Viceværter og gårdmænd.

 

12: Snerydning kunne være bedre.

 

13: Snerydning er så godt som ikke eksisterende.

 

Snerydning så godt som ikke eksisterende, det er ikke det vi oplever, boligforeningens viceværter starter 04,30 når der er sne eller islag, Her i Birkeparken har vi stort set hele tiden stier rydder indenkl. 7.00 om morgenen, derefter vejene.

 

Der kan være tider hvor de har svært ved at nå rundt, fordi vejret skaber sig, der kan være perioder hvor det er svært at få isen væk, fryser det over 7 grader virker saltet ikke.

 

Sammenlignet med veje og stier omkring Birkeparken, så er vintervedligeholdelsen her i Birkeparken meget fint. Noget de omkringboende er meget misundelige på.

 

14: Mangler kontakt – tidspunkt – evt vagtplan – udenfor normal arbejdstid.

 

En vagtplan for de ansatte, udsendt til beboerne, vi kan ikke se hvad den skal bruges til, der er lavet vagtplan til brug for administrationen.

 

Der er altid mulighed for at få kontakt med viceværterne, ved at bruge boligforeningens vagttelefon.

 

15: Har boet her i så kort tid til at svare på de sidste 2 spørgsmål

 

Administration:

 

16: For kort åbningstid.

 

Åbningstid i administrationen er 2 dage i ugen, åbningstid er altid et spørgsmål om økonomi.

 

 

 

Organisationsbestyrelsen

 

17:Gode, synlighed kommer ved henvendelse til beboerne.

 

Det er organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsens fremtidige mål at være mere synligt, som skrevet i kommentaren, vor synlighed kommer ved henvendelse til beboerne.

 

 

 

Fællesskab i afdelingen:

 

18: Det er meget trælst at hunde og især katte ikke er i snor, og at katte er i alle haver.

 

19: Der står i de papirer man får ved indflytning, at hunde skal være i snor eller indhegning, men hvor mange overholder lige den regel.

 

20: Overholdelse af bestemmelserne er for dårlige.

 

21: Hvem håndhæver at dyr skal luftes i snor, af alle dyreejere.

 

Kommentarer 18-21. Husdyr er noget som kan få beboerne på barrikaderne, det står i den husdyrtilladelse som gives ved anskaffelse af husdyr at dyret ikke må være til gene for andre beboere.

 

Hvem håndhæver om bestemmelserne bliver fulgt bliver der spurgt om.

 

 Afgørelsen om tilladelse til dyrehold er taget på et afdelingsmøde, det er administrationen som står for håndhævelse af de bestemmelser der vedtages på afdelingsmødet.

 

Men administrationen kan ikke gøre noget uden oplysninger, de oplysninger skal komme fra beboerne som bor i området.

 

Alle der klager over ting som de er utilfreds med, skal gøre det skriftligt til administrationen.

 

22: Aktiviteterne kunne blive bedre.

 

Aktiviteter har i et periode været på lav blus her i afdelingen, det skyldes at beboerne ikke gad bakke op om det som blev lavet.

 

 Vi har nu i år haft henvendelse fra 2 friske piger som ønskede at lave juletræsfest her i afdelingen.

 

Juletræsfesten gik virkelig godt, der var mange der deltog, og der kunne komme flere arrangementer, det kræver bare opbakning fra beboerne.

 

23: Synes det skulle være tilladt at holde 2 husdyr, idet der jo er nogle som både har hund og kat.

 

Kan beboere ikke overholde bestemmelserne med 1. husdyr, vil det næppe hjælpe at udvide til 2 husdyr.

 

24:  Ikke egnet til husdyr ( Menneskerne)

 

Det må så stå for forfatterens egen mening

 

25: Kan man ikke købe det nye sand til sandkassen, hunde og katte ikke kan lide.

 

26: Sand i sandkassen bør skiftes med det sand som skræmmer hund og kat væk.

 

Sandkassen vil i foråret blive udskiftet med en mere solid, vi vil i den forbindelse se på hvilke kvalitet af sand som kommer i sandkassen.

 

 

 

Fællesarealer og områder:

 

27: Den eneste ulempe ved fælleshuset er, at når der spilles musik, er det lidt til gene når der spilles til 1-2 om natten.

 

Der bliver nu gjort opmærksom på at tage hensyn til de omkring boende ved fælleshuset.

 

28: Renholdelse af areal ude omkring hækkene er meget mangelfuldt, da det ukrudt derfra kommer ind i haven, og så kan man bruge ens fritid på at få det fjernet.

 

Renholdelse af hæk har været mangelfuldt på begge sider af hegnet mange steder, det har i 2012 delvist været på grund af den megen regn.

 

29: Der skal arbejdes på at få busser her ud, da det vil trække flere til at bo her.

 

30: Der må gerne køre busser herud.

 

kommentar 29-30. vi har fra bestyrelsen i flere år arbejdet for at få busforbindelse omkring Birkeparken, sidst i aug. Hvor Aabenraa kommune og Syd trafik havde en hørring omkring de nye busforbindelserne.

 

Formandens henvendelse var den eneste fra området som indgik til kommunen, trafikudvalget valgte ruter som flere havde sendt ønsker om.

 

Bestyrelsen arbejder videre på at få bus herud.

 

 

 

Information:

 

31: Kan ikke få adgang til afd. 12 hjemmeside, så svar 40+41

 

Da der ikke er problemer for mange beboere her i området, må svarene søges vedkommende sted.

 

Adressen er: www. Afd12birkeparken.dk, eller gå ind på boligforeningens hjemmeside, klik på afd. 12, klik på afdelingens egen hjemmeside.

 

 

 

Generelt:

 

32: Vi er godt tilfreds med at bo her, og har ikke noget at udsætte på boligforeningen.

 

33: Jeg synes vor formand Hans Chr. Nielsen gør et godt stykke arbejde, og fortjener kæmpe ros og et stort tak.

 

34: Vi elsker at bo her.

 

Dejligt med tilfredse beboere

 

35: Vil gerne bo her hvis man er mobil, kan ikke anbefales til ældre, ingen indkøbsmuligheder.

 

Afdelingsbestyrelsen havde for få år siden oprettet kørselsordning for Birkeparkens beboere til Rødekro Centrum for indkøb.

 

Ordningen stoppede fordi ingen havde brug for kørselsordning.

 

 

 

Generelle kommentarer:

 

Jeg påskønner:

 

36: Roen og freden- især om aftenen

 

37: At lugning af ukrudt er blevet bedre i 2012, ved hækkene på boligforeningens side.

 

38: At det er et perfekt familiekvarter, og at folk respekterer hinanden.

 

        Vi kommer til at bo her i mange år.

 

39: Har ikke boet her så længe, men alle jeg møder, har sagt positive ting om at bo her.

 

40: Fællesarealer og legeplads og renholdelse af dem.

 

 

 

Jeg foreslår

 

41: At musik i fælleshuset slukkes enten kl. 00 eller 01.

 

Det er noget afdelingsbestyrelsen vil se på og prøve at få rettet til.

 

42: Vort store ønske er at boligforeningen får opført lejligheder i bymidten.

 

Boligforeningen er med i et projekt som P.t: mangler kommunens tilladelse til at arbejde videre med..

 

43: Vil gerne have tilladelse til 2 husdyr pr. husstand.

 

44: Samme regel for kat som for hund, skal i snor eller holdes indenfor.

 

Et sådan regel findes allerede.

 

45: At der må holdes 2 husdyr, så længe de passes ordentligt.

 

      F.eks. hvis en beboer med hund finder en kæreste med hund; Hvad så:

 

45: At boligforeningen arbejder for busforbindelser herud omkring Birkeparken

 

Det arbejde har stået på i en del år, her i sommer da kommunen havde høring ude omkring busforbindelser, var der et indlæg her fra Birkeparken, det lykkedes ikke.

 

Afdelingsbestyrelsen vil fortsat arbejde for busforbindelse forbi Birkeparken.

 

46: At rutsjebanen på legepladsen bliver lavet, den er farligt på grund af hærværk.

 

47: Flere garagepladser og P. pladser.

 

Spørgsmålet har været behandlet på flere møder, og er stemt ned. Der har været en undersøgelse i gang om flere garagepladser, som viste at behovet for flere garagepladser ikke er til stede.

 

 

 

Jeg er utilfreds med:

 

48: At løse katte skider i haven, og hopper ind af åbne vinduer.

 

49: At reglerne ikke bliver overholdt hvad angår hunde.

 

50: Den ufattelige høje husleje.

 

51: At der laves regler i afdelingen, men når disse bliver brudt, lukker i bare øjnene og ser det ikke. Bl. andet højde på hæk.

 

Efter beslutningen om 1,60 m. høj hæk, er det vore viceværter som klipper toppen af hækkene, de skulle i sommeren 2012 være rettet til så ingen hæk er for høj.

 

 

 

52: At 14. dagsreglen ikke kan overholdes, den store campingvogn.

 

53: Kvaliteten på laminatgulve.  Kan der vælges en bedre kvalitet efterhånden som de skiftes ud.:

 

Der er altid mulighed for at få en bedre kvalitet, ved at bruge råderetten

 

Jeg mangler informationer omkring råderet for den enkelte bolig, og økonomien omkring dette.

 

De manglende informationer kan fås i en pjece på kontoret Ryttervænget 30

 

Regler for overtagelse af tidligere lejeres boligforbedringer og evt. økonomisk kompensation.

 

Pjecer om reglerne kan hentes på kontoret

 

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.