Husdyr i boligen

Rødekro Andelsboligforening

Informerer om husdyr i boligen

 

 

 

Kæledyr de dejlige

Hunde, katte og andre små  husdyr glæder mange mennesker.

Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle.

Vidste du, at hver tredje aflivning af en hund skyldes, at hunden og ejeren ikke passer sammen?

Vidste du, at de fleste aflivningerne skyldes ,at ejerne ikke  ved hvordan et dyr skal behandles

Husdyr i boligbebyggelse kan medføre konflikter mellem beboere, fordi de grundlæggende ”spilleregler” ikke følges af dyrets ejer.

Denne information handler om de grundlæggende regler for at holde hund og kat i boligafdelingerne.

Hvem bestemmer om husdyr i din ejendom

Det er beboerdemokratiet, som afgør, om det er i orden at holde husdyr i en almen boligafdeling.

Ja det gør du og dine naboer, når i bor i en almen boligafdeling. På demokratisk måde afgøres spørgsmål om regler for husdyr på et afdelingsmøde, eller ved skriftlig afstemning i boligafdelingen.

Ansvaret for at reglerne overholdes, ligger derfor hos den enkelte beboer, der er ingen undskyldning for ikke at kende reglerne i din afdeling.

 

 

Kik i din husorden

 

Alle boligafdelinger i Rødekro Andelsboligforening har en husorden. Her kan du se, hvad beboerne i afdelingen har besluttet om husdyr, og om antal husdyr, du kan se om der eventuelt er særlige regler for husdyrhold.

 

Alle beboere har fået udleveret et eksemplar af  husorden ved indflytning, og på kontoret kan du også få hjælp med husdyr reglerne.

 

I Rødekro Andelsboligforening er det forbudt at holde hunde, som efter loven benævnes kamphunde

 

Du skal søge boligforeningen om tilladelse til at holde husdyr, du skal søge inden du anskaffer dig et dyr.

 

Uden tilladelse kan du i sidste ende miste din bolig.

 

Hvad siger lovgivningen?

 

De offentlige myndigheder i Danmark sætter nogle begrænsninger for husdyr i almindelige boliger.

 

Det er for eksempel forbudt at holde svin, kvæg, får, geder og heste i boligområder.

 

Udover hundeloven gælder også en lokal politi vedtægt, her står bl.andet .

 

Hunde skal føres i snor på offentlige steder, på gader, osv.

Det er føreren af hunden som har pligt til at samle

”forureninger” op efter hunden.

 

Antal dyr.

I en husorden vil altid stå, det antal husdyr, der er tilladt pr. husstand i afdelingen. Hund eller kat.

 

Andre små dyr.

Husdyr som akvariefisk, fugle , marsvin , hamstre, edderkopper, slanger m.m. er det svært at sætte antal på. Her er det princippet, at lovgivningen bestemmer, at en lejers husdyr ikke må være ” til væsentlig gene” på grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare

 

Fugle som er anbragt udendørs i volierer, skal der altid søges tilladelse til.

Dit ansvar!

Du skal selvfølgelig passe et husdyr, hvis du vælger at anskaffe et dyr.

Det kræver meget at have en hund.

Den skal have opmærksomhed, træning og meget

motion.

 

Det er ejerens ansvar hvis husdyret

 

Laver vedvarende støj:

En hund som keder sig på grund af manglende motion, vil gø for at få opmærksomhed!

 

Lugt og uhumskhed:

Det er ejeren der er noget i vejen med, hvis hund og kat skaber dårlig lugt. Affald fra dyr skal fjernes straks.

 

Fremkalder fare eller frygt

Det er ejeren der er noget i vejen med, hvis din hund skaber frygt hos omkringboende, det er ejeren som skal opdrage

og vise hunden hvordan den opfører sig.

Katte

Det samme er gældende, det er ejerens ansvar  hvis en kat generer de omkringboende, hopper ind af vinduer, besørger i haven, osv.

 

Ansvaret for husdyrets opførsel kan ikke fralægges, det er altid de voksne i husstanden som er ansvarlig.

 

Hundeforsikring

Hundeforsikring er lovpligtig, det gælder både store og små hunde.

Det er ejeren som har pligt til at tegne en hundeforsikring, det står i hundeloven, og det står i din tilladelse til at holde hund i lejligheden.

Forsikringen skal træde til når din hund forvolder skader.

 

En førerhund og servicehund er altid velkommen

En blind beboer har altid ret til at holde førerhund, det samme er gældende hvis en beboer har brug for servicehund. Iølge lov om servicehund er en servicehund også velkommen i boligforeningen, beboeren skal serviceres af kommunen, kravet om, at dyret skal være specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede, opretholdes uændret. En hund, der alene har sociale funktioner, vil således ikke kunne anskaffes i strid med husordenen. 

 

Dyretilladelse skal søges på Boligforeningens kontor

 

Hvordan kan regler om husdyr ændres.

En beboer kan foreslå, at man ændre reglerne for husdyr i jeres afdeling, et sådan forslag afleveres til afdelingsbestyrelsen, som tager det med på næste afdelingsmøde.

Er der flertal for forslaget, er det vedtaget.

 

 

 

De mest udbredte problemer med husdyr!

 

De mest udbredte problemer vi støder på i hverdagen er af forskellige slags problemer.

 

En hund er adfærdsforstyrret, og den gør hele tiden, larmen generer naboerne.

 

Hunden er ofte alene hjemme og keder sig, den gør for at få opmærksomhed.

 

Hunden er stor, når den kommer ud opfører den sig på en måde, som skræmmer andre mennesker.

 

Din  kat lukkes ud, den går lige over til naboer springer ind af åbenstående vinduer,  eller den finder et sted at besørge, i løs jord under udhænget.

 

En beboer anskaffer flere katte, hunde end det er tilladt.

 

Fodring af vilde katte, det trækker flere til, med kattejammer og slagsmål om natten, grimme lugte af kat.

 

Boligen ødelægges eller bærer præg af husdyr, det medfører efterregninger ved flytning.

 

Fodring af vilde dyr, så som måger, og andre fugle kan medføre tiltrækning af rotter.

 

Tænk dig godt om hvad du lægger ud til dyr, i en god mening, det kan skade mere end du tror.

 

Tænk dig godt om  inden du anskaffet et dyr, et dyr har krav på at blive passet ordentligt.

 

Husk et dyr er et levende væsen, som skal behandles godt.

 

 

Hvem klager jeg til.

 

Når der opstår problemer med  et husdyr, vil vi foreslå du i første omgang henvender dig til dyrets ejer  for at løse problemet. ( Tænk den tanke!!,  ville du ikke også gerne selv have besked først ,hvis der er problemer)

 

Skulle en snak med ejeren ikke løse problemet, så skal du indsende en skriftlig klage til administrationen.

 

I klagen skal du uddybe hvad problemet er, hvor lang tid det har stået på, og hvor stor genen er for dig.

 

Du skal endvidere fortælle om der er andre af dine naboer som også er generet af det samme.

 

Administrationen undersøger alle klager, og er der hold i din klage, sendes en skriftlig advarsel til vedkommende der er klaget over.

 

Løses problemet  ikke, skal du klage igen, gerne med flere underskrifter af beboere som er generet af samme gene.

 

Løses problemet stadig ikke, skal du klage igen, gerne med flere underskrifter af beboere som er generet af samme gene. Klagen sendes nu videre til beboerklagenævnet som træffer en afgørelse

 

Der gives altid en frist til at få problemet løst, så det kan tage et stykke tid, alt efter hvor mange gange der skal  til for at komme igennem hos den indklagede.

 

I værste fald kan lejemålet ophæves, og lejeren der klages over må fraflytte lejligheden.

 

Derfor!!! Vær altid sikker i din sag inden der klages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.