Råderet

 

Råderet

-                 forbedringer og ændringer af din bolig

   indvendigt og udvendigt

 

 

Brug de muligheder du har for at gøre din bolig endnu bed


 

Du har ret til at forbedre og forandre din bolig.

 

Som beboer i en almen bolig har du ret til at foretage forbedringer og forandringer  af boligen, for egen regning,  men husk at der skal ske anmeldelse til  boligorganisationen inden du går i  gang med arbejdet.

Har du ikke  inden 8 uger – juli måned dog ikke medregnet – modtaget en skriftlig begrundet  indsigelse, kan du gå i gang med arbejdet.

Kræver forbedringen en byggetilladelse fra kommunen, må arbejdet ikke startes, før

tilladelsen foreligger. Det er boligorganisationen, der skal sørge for byggetilladelsen

eller afgive en fuldmagt til dette. Du skal betale for tilladelsen.

 

Forbedringer:

Du har som lejer ret til at foretage alle former for forbedringer  i samtlige lejlighedens

rum. Arbejder, som forøger boligens værdi giver ret til godtgørelse  ved fraflytning og kræver ikke retablering.

 

Forandringer:

Du må også foretage forandringer, men disse giver ikke godtgørelse  ved fraflytning og

kan kræve retablering. 

 

Tekniske installationer:

Du har også ret til at installere  f.eks. vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler

mod selv at vedligeholde og retablere ved fraflytning.

 

Forbedringer og forandringer udenfor boligen.

En afdelings beboere kan også beslutte, at der må foretages  arbejder udenfor boligen.

      -  det være sig individuelt eller kollektivt. Finansiering heraf kan foregå for egen regning

      eller kollektivt.

      Afdelingen udarbejder et katalog over hvilke arbejder der må udføres.

 

 

Råderetten giver beboerne rigtigt mange muligheder for at præge indretningen af deres

boliger og fællesarealer. Vi håber, at denne korte introduktion giver dig lyst til at høre mere om detaljerne i ordningen. Kontakt derfor din boligorganisation for yderligere oplysninger.

 

 

Loven og yderligere oplysninger om råderet:

 

Lov nr. 106 af 21/2-05: Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

(§ 37)  med lovændringer gældende fra 1/7-05.

 

Lov nr. 921 af 10/9-04: Lov om leje af almene boliger (kapitel 8) med lovændringer gældende fra 1/705.

 

Bekendtgørelse nr. 627 af 23/6-05: Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

(kapitel 18)

 

Pjece om råderet udgivet af BL  i september 2005.

 

TILLADT ARBEJDE UDENFOR BOLIGEN

(Vedtaget på afdelingsmøde den 25/4-2018)

Område/emne

Ansøges

Ej Ansøges

Kommunetilladelse

Eksist.værdi modregnes

Medfører lejetillæg

Godtg.ved fraflytning

Ej godtg.ved fraflytning

Kan kræves retableret

Depositum til sikh.for retabl.

Ej tilladt

Haver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablering/udvidelse af have

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Etablering/udvidelse af terrasse

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Opsætning af markiser

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Indregning af have, trådhegn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 1,0 m højt

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

Opsætning af flagstang, max 8,0 m høj

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

Fjernelse af sø-sten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fliser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fliser fjernes fra havens gangarealer

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Fliser lægges i haven

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haven benyttes delvis som køkkenhave

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Udførelse af bede i haven

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Græs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Græs i hele haven (gang undtaget)

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Eksisterende græs fjernes

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantning af alle typer træer

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

Fjernelse af eksisterende træer

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læhegn og hæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af hæk

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Fjernelse af hæk

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Opsætning af læhegn , max 1,80 m højt

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udestue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opførelse af udestue

X

 

X

 

 

 

X

X

X

 

Opførelse af overdækket terrasse

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

Opførelse af legehus/redskabsskur

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

TILLADT ARBEJDE UDENFOR BOLIGEN

(Vedtaget på afdelingsmøde den 25/4-2018)

Område/emne

Ansøges

Ej Ansøges

Kommunetilladelse

Eksist.værdi modregnes

Medfører lejetillæg

Godtg.ved fraflytning

Ej godtg.ved fraflytning

Kan kræves retableret

Depositum til sikh.for retabl.

Ej tilladt

Carport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opførelse af carport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(særlige bestemmelser vedr. udseende)

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

Etablering af trailerplads

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opførelse af drivhus

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Montering af udv.vandhane

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Montering af udv.stikkontakt

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsætning af parabolantenne

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Opsætning af UHF antenne

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råderet afd. 12

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.