Referater 2017

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. aug. 2017 i Birkeparken

Tilstede: alle

 

Formanden bør velkommen til afdelingsmødet

Gennemgang og underskrift af referat fra sidste møde.

 

Maling af striber på Bump

Der blev drøftet hvordan dette skal gøres, der er besluttet at alle striber opmærkes, med plastbelægning som brændes på, det vil holde længere en ny opmaling af striberne.  

HC sætter det i gang

 

Fjernelse af figurer

Figurerne er nu i en sådan forfatning at de bør fjernes, dette sker i løbet af aug. af bestyrelsen, der plantes piletræer, dette gøres af administrationen. HC aftaler med administrationen

 

Rotter i afsnit 1 Birkeparken

Rotter er der stadigvæk, der er besluttet at vi ikke gør mere ved det, skulle der opstå et problem, er det den enkelte beboer som selv melder til kontoret og til kommunen.

 

Ønske fra en beboer om en stor nedgravet trampolin på legepladsen

Dette er drøftet på mødet, og der undersøges hvordan forsikringsbetingelserne er for et sådan forløb, er det afdelingen som er ansvarlig for det som sker på trampolinen, eller er det den enkelte beboer som har ansvar for hvad børnene laver når de er på trampolinen – der undersøges hvad det koster både i indkøb og vedligeholdelse. Carl undersøger problemet

 

Brandslukningsmateriale i fælleshuset,

skal det kontrollQeres en gang imellem. På pulverslukkeren står en gang årlig.

HC taler med Torben om sagen.

 

 

Løb arrangeret fra Birkeparken 126

Der er ansøgt om løb, dette er godkendt af afdelingsbestyrelsen under henvisning til diverse regler bliver overholdt.

Disse regler er:

Parkering ved skolen

Der opholder sig ingen ud for nr. 128

Ophold skal foregå for enden af bygningen ud mod legepladsen

 

Der blev drøftet om den tilladelse vi har givet til administrationen, stadig gældende med løb her i Birkeparken.  Efter en drøftelse hvor afdelingsbestyrelsen har fulgt arrangementet i uge 30, har afdelingsbestyrelsen den mening at de regler vi har opsat for et sådan løb er overholdt.

Der er ved tilladelsen taget hensyn til, at det er folk uden for boligforeningen som deltager, dette er ikke mod reglerne her i Birkeparken, da afdelingsmødet tidligere har givet tilladelse til at fælleshuset udlejes til folk uden for boligforeningen.

Da alle i en almen boligorganisation skal behandles ens, vil det også være reelt at beboere gør det samme.

 

Der blev på mødet besluttet at udsende en beboerinformation, for at sætte lidt styr på de gætterier som i øjeblikket fungerer om de løb som arrangeres.

 

Der er ikke nyheder fra fælleshuset, 

Opgørelse over flytninger kommer til næste møde.

 

Mødet sluttede 16.30

 

Referat udsendt til bestyrelsen den 10. aug. 2017

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.