Nyhedsbrev 2017

Sommer informationer

Der har her i Birkeparken været en del snak, fordi en beboer har arrangeret løb fra sin adresse, mange har en mening om det, og en mening om hvorfor der kan arrangeres løb med folk udefra her i Birkeparken, og om der er givet tilladelse til det, og hvis ja, hvorfor en tilladelse til et arrangement hvor der kommer folk udefra.

Det skal siges, at der er ingen som har ønsket at spørge afdelingsbestyrelsen om de reelle faktorer

Vi vil fra afdelingsbestyrelsen gerne her give en forklaring på forløbet..

Omtalte beboer har ikke gjort noget forkert, han har søgt og fået tilladelse såfremt arrangementet bliver hold ud fra aftalte kriterier.

Omtalte beboer, har fulgt de aftalte kriterier for afholdelse af arrangementet, dette er i ugen løbende fulgt af afdelingsbestyrelsen.

De aftalte kriterier er: Biler skal parkeres udenfor Birkeparkens område – arrangementet afholdes for enden af bygningen ud mod legepladsen.

Der er givet udtryk for at samtlige parkeringspladser var besat i ugen. Dette er ikke korrekt.

Tilladelsen er givet af administrationen, efter en høring fra afdelingsbestyrelsen.

Hvorfor vi i afdelingsbestyrelsen og administrationen kan give tilladelse til afholdelse af et løb her i Birkeparken.

 Et sådan arrangement er ikke i strid med de beslutninger som er i området.

Hvorfor må han invitere mennesker udefra til at arrangement her i Birkeparken?

 

 

 

Af samme grund som Afdelingen lejer fælleshuset ud til folk, som ikke bor i Rødekro andelsboligforening, det er besluttet på et afdelingsmøde, en beslutning som er til gavn for os alle som bor her, da indtægten på fælleshuset er med til at holde vor husleje nede.

I en almen boligorganisation skal alle behandles lige, så skal en beboer forbydes at have gæster udefra, betyder det jo også at så kan afdelingen jo heller ikke leje ud til andre end dem som bor i boligforeningen, hvilket vil medføre en indtægtstab på ca. 20-25.000 kr. årlig

En ændring af de bestemmelser som er gældende, kan kun træffes på et afdelingsmøde, hvor et forslag skal fremsættes og vedtages.

Der har været givet udtryk for at der er beboere som føler sig generet af de løb, som arrangeres. De løb som var i ugen var af ganske få timers varighed, og foregik efter det som var vedtaget.

Når der er mennesker som mødes er der liv, ved udlejning af fælleshuset, er der også nogle beboere som har uro og støj tæt på, i det område er det så næsten hver weekend året rundt, om sommeren med ophold udenfor huset til langt ud på natten.

Det er måske noget i ikke tænker på når i er til en fest, eller holder en fest i fælleshuset.

Det har helt fra opbygning af Birkeparken været besluttet at området er for børnefamilier, at området skal have et fælleshus til rådighed, dette har hele tiden været Birkeparkens varemærke, og kan læses i diverse foldere for området som ligger tilgængelig på kontoret.

Dette vil i sig selv betyde at vi kan forvente en del liv i området, det er noget vi alle vidste før vi flyttede ind herude.

Vi mener ikke i afdelingsbestyrelsen, at der har været mere larm i uge 30 som i andre uger.

Vi har en legeplads som bliver flittig benyttet, heldigvis, Vi har børn og unge som cykler, går og leger på vejene, mange benytter området til en spadseretur, det er en naturlig aktivitet i en stor afdeling.

Der har aldrig i Birkeparkens historie været besluttet at her skal være stille områder, og områder hvor der kan forventes aktivitet, så ud fra afdelingsbestyrelsens vurdering kan vi i en afdeling som Birkeparken forvente aktivitet i hele Birkeparken.

 

 
   

 

 

Vi ønsker fortsat alle beboere

En god sommer

Afdelingsbestyrelsen

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.