Nyhedsbrev 2020

 

Meddelelse til alle beboere i Birkeparken

Jeg har som afd. formand fået forelagt et problem, et problem jeg vælger at gå videre med til afdelingens beboere. Vi har på 2 bestyrelsesmøder drøftet de udtalelser som enkelte beboere har fremsat, at der er beskidt i fælleshuset når beboere lejer det, og hvad vi gør ved det.

Udtalelserne er kommet i forbindelse med at vor ansvarlig ved aflevering har påpeget ting som ikke var i orden ved aflevering, så var svaret, så skulle du se det da vi kom.

Vor ansvarlig for fælleshuset er ved at være træt af, at lave så mange timers frivillig arbejde for at huset kan fungere, så han overvejer at stoppe, fordi folk først kommer med utilfredshed når de afleverer, selv om de alle ved at er der problemer så henvend dig med det samme.

Når jeg som formand ser på situationen, kan jeg ikke forstå, at alle klager kun kommer fra Birkeparken, vi udlejer også til folk udenfor boligforeningen, som betaler en leje der er 800.00 kr. større end det beboerne i Birkeparken betaler for samme periode, og de giver udtryk for at huset er dejlig og godt vedligeholdt.

Nu har jeg været med fra fælleshusets start, og vil gerne komme med lidt af hvad det dengang blev besluttet.

Fælleshuset er betalt af beboerne, - den skal udlejes til en rimelig leje,- med i lejen er, at huset skal afleveres rengjort- og at det ikke er afdelingens bestyrelse der er ansvarlig for rengøring, men derimod de lejere som har brugt huset. Fælleshuset kan på ingen måde sammenlignes med et hotel, som har ansatte til at gøre arbejdet.

Jeg tror at der er beboere som ikke rigtig ved hvilke arbejde der frivillig bliver lavet. Jeg synes ikke vi som beboer kan forlange bedre service, som det vi har til at passe fælleshuset, du kan henvende dig på næsten alle tider på døgnet for at bestille fælleshuset, jeg har ser lejekontrakter med leje på forskellige tider på døgnet, ja selv en lejeforløb fra kl. 23.00.

Der skal bruges tid på at holde styr på hvornår huset er udlejet et år frem,- der skal laves regnskab af lejen, holdes styr på økonomien, et regnskab administrationen er meget tilfreds med, for alt stemmer.

 Der er fremvisning – opfyldning før leje kommer - der er kontrol ved aflevering – rengøring af de ting i køkkenet som f.eks. glas, bestik, porselæn som er sat op uden det var i orden. Vi købte en ny opvaskemaskine til godt 35.000 kr. og regnede med nu var dette problem løst, med glas er stadig ikke i orden fordi der mange gange ikke bliver brugt den dertil indrette bakke til glas.

Derudover bruger hele bestyrelsen 2 dage forår og efterår, til at vedligeholde stole og borde, her er der meget arbejde ved rengøring af alle stole, spænde skruer som går løse, borde hvor der skal fjernes tape som beboere ikke selv fjerner på undersiden af bordet. Der bliver sat et firma til hovedrengøring forår og efterår, her betales godt 8,000 kr                                                                    

Den ansvarlige for fælleshuset bruger omkring 200 frivillige timer på at holde fælleshuset i orden, så jeg forstår hans frustration over de tilbagemeldinger som kommer.

Jeg tror man lige skal tænke over, om man selv vil ofre så mange timer på at fælleshuset fungerer.

Jeg synes det er mærkelig, at jo højere beløb der betales for leje af fælleshuset, mere tilfredshed er der, så problemet ser jo ud til at kunne løses ved at alle så betalte det samme.

Men vi ønsker ikke i første omgang bare at sætte lejen op, men har besluttet at fremover:

Når man modtager nøglen til fælleshuset, så skal vedkommende hvis der er utilfredshed med fælleshuset inden for den første time, ringe til formanden på tlf. 2967 4990 om meddele hvad det drejer sig om.

Vi håber i bestyrelsen at dette tiltag kan løse op for problemerne med kritikken af fælleshuset, så vi ikke pludselig står uden en ansvarlig, som efter min mening har rigtig godt styr på udlejningen.

Så vil jeg være ærlig over for jer, fortsætter den uro omkring fælleshuset, så vi står uden en til at passe opgaven med udlejning, vil vi i afdelingsbestyrelsen beslutte at, driften af fælleshuset hører under administrationen og at bestilling og betaling skal ske til kontoret i åbningstiden, og at der ved hver lejemål bliver sat et rengøringsfirma til efterrengøring, et beløb som bliver opkrævet af lejer.

At administrationen overgår til kontoret, betyder jo også, så skal der betales for administration af fælleshuset.

Der er måske mange ting jeg ikke forstår, men når beboere tager ting som at der ligger brødkrummer i komfuret med på et afdelingsmøde som et problem, så er min opfattelse at det måske er manglende respekt for frivillig arbejde, og manglende respekt for andre beboere der er mødt op.  Der har i nogle år været sådan at det var mange småting som kom til at præge afdelingsmødet og bestyrelsen besluttede efter henvendelse fra beboere i afdelingen, at hyre en dirigent til at lede mødet, ja det koster omkring 4.000 kr. ja, de kunne være sparet, men er efter min mening givet godt ud, for de beboere som gav udtryk for at de ikke kom mere på grund af alt den brok, er vende tilbage.

Måske lidt at tænke på

Hans Chr. Nielsen

Afd. formand 

 

Legeplads Birkeparken

Legepladsen her i Birkeparken er tirsdag spærret af midlertidig på grund af smittefare.

Tirsdag morgen fik vi en besked om at legepladser kan være smittebærer, da corona virus kan overleve 48 timer på jern. Legepladsen er ikke lukket uden varsel, da en lukning af landet må være en varsel om at vi skal passe på, der er så da regeringen kom med forlængelse, set på hvor der kunne være fare, hvilket har betydet at legepladsen blev lukket.

En lukning som gerne skulle betyde at du ikke skal være bange for dit barn kunne få smitte på den fælles legeplads.

Så har jeg en lille bøn til jer, lad være med at skrive på Facebook, at vi har en dejlig legeplads her i Birkeparken, legepladsen her er betalt og vedligeholdt af beboerne, og er ikke en offentlig legeplads, og det bliver ikke billigere af der kommer børn fra andre dele af Rødekro.

Samtidig har vi vurderet hvad med havecontaineren, her er der vurderet at det er voksne som benytter den, og med brug af handsker ved benyttelse af havecontaineren, skulle problemerne være løst. Der er nu sat skilte op på alle boligforeningens containere.

Facebook og Boligforeningen

Der har i den sidste tid været en del skriveri på Facebook gruppen ” Os der bor på Birkeparken”, det startede med en opfordring til fredag den 20 marts at hejse flaget lørdag kl. 10.00.

Det var faktisk et godt oplæg som jeg ikke så før det var for sent, dette blev så senere lørdag kommenteret at Birkeparkens flag manglede.

Det kan irritere mig at når man ønsker at flaget skal op, ikke henvender sig til mig, i stedet for kun på en Facebook side som ikke har forbindelse med boligforeningen.

Jeg har kommenteret det på siden, at hvis jeg skal gøre noget for Birkeparken, så skal jeg have besked, og ikke læse det forskellige steder.

Min kommentar har så gjort nogle ret sure, for nu er det pludselig min kommentar som sætter ballade i gang her i Birkeparken.

Sagen kunne være løst, hvis der blev ringet som i plejer når jeg skal hejse flag, men dette er ikke sket.

Det kan godt være der er beboere som ikke kan lide mig fordi jeg bryder ind når nogle har svært ved at kende forskel på hvad der høre under Facebook, eller det er afdelingen det drejer sig om.

I skal fremover slippe for min indblanding på Facebook, fremover bliver opslagene sendt til datatilsynet til bedømmelse om der er sat noget på Facebook, som ikke høre hjemme på siden.

Jeg kan se, at der er en hentydning til mig, at jeg har sat 2 navne på min henvendelse. Ja du må ikke bruge andres navne, hvis de ikke er blevet spurgt, men hvis de har kommenteret et indlæg og står i tråden er det ok.

Jeg vil opfordre til at nu stopper det skriveri, fordi det ikke skaber sammenhold at fortsætte, og et andet perspektiv, det måske også skal ses i kunne være. At jo længere man bliver ved i en tråd, jo mere træt bliver folk af at se det, så det får modsat virkning som ønsket for den som skriver.

Jeg har nu i godt 15 år hejst flag for beboerne her i Birkeparken, der skulle bare ringes, så blev flaget hejst og taget ned til aften, uanset det regnede eller sner.

Beklager, det er fremover slut, jeg har ikke lyst til at lave en masse ting og så blive hængt ud som en ballademager.

Beklager, at det så bliver alle det kommer til at gå ud over, men det bliver fakta,

Er der nogle fremover som vil have flaget op, så send en sms om formiddagen i ønsker flaget udleveret, flaget hentes kl. 17.00 aftenen før, og afleveret tør og sammenlagt dagen efter flaghejsning mellem kl.8.00 -9.00

 

Så lige en lille oplysning. Jeg er på valg i år, så mulighed for at slippe af med mig som formand er nu, så jeg forventer vi får kampvalg, med den utilfredshed der har været omkring fælleshus og så mig nu, bør vi så ikke forvente at de som er utilfreds, stiller op og gør arbejdet bedre

 

Hilsen

Hans Chr. Nielsen

Afd. formand

 

 

 

Container til haveaffald

Containeren til haveaffald er nu blevet aflåst. Dette skyldes der er konstateret at andre end beboere i Birkeparken benytter vor havecontainer.

Fremover vil de 4 låger være låst med en alm. hængelås, de 2 sidste med en hængelås med kode.

Låsene med kode flyttes efter hvor meget containeren er fyldt.

Koden til låsen er kun for Birkeparkens beboere, og vi opfordre kraftig til at adgangen holdes inden for Birkeparkens område, det er jo også os der betaler for tømning.

Koden til Havecontaineren oplyses ved henvendelse til formanden, når du har brugt containeren, LÅS efter dig, og drej tasterne så hængelåsen er låst.

Containeren er KUN til haveaffald, det er der nogle der glemmer. Mandag den 29.7.19 mellem kl. 23.30-23.45, er der en beboer som benyttede havecontaineren til at komme af med 3 store poser flasker og øldåser, en kvinde er set forlade containeren i retning forbi fælleshuset.

Vi skal lige gøre opmærksom på at, selv om øl og sodavandene er drukket i haven, er EMBALAGEN stadig ikke haveaffald.

 

Vi vil også her gøre opmærksom på at, på et afdelingsmøde den 10.4.2014 traf afdelingsmødet en beslutning om følgende:

Forslag 5.1. Forslag vedr: havecontainer ifg. udsendte bilag 

Afdelingsformanden fremlagde forslaget som er opdelt i 3 faktorer

1: Containerordningen ophører, folk kører selv deres affald til containerpladsen.

2: Containerordningen fortsætter, kodelåse påsættes containeren, og der er ingen misbrug af containerordningen ved at smide alt i containeren.

Bestyrelsen får fuldmagt til at fjerne containeren hvis container misbruget fortsætter.

3: Containerordningen fortsætter, afdelingen betaler bare hvad det koster, hvis den skal sorteres på Containerpladsen.

Beboerne har enstemmig valgt mulighed 2.                                                            

Vi har her i afdelingen en ordning med havecontainer, som er til stor gavn for alle områdets beboere, især de som ikke har mulighed for at køre til containerpladsen med deres haveaffald.

Nu er der lås på, så udefrakommende kan udelukkes, så er det op til Birkeparkens egne beboere om containerordningen skal fortsætte.

 Læg mærke til at de fremmødte på afdelingsmødet valgte mulighed 2, og ikke mulighed 3. Det betyder at det er afdelingsbestyrelsen som har ansvaret for at containerordningen fungerer.

 Det betyder også at, såfremt ordningen ikke fungerer, og containeren bliver fjernet, skal der et nyt afdelingsmøde til for at få afstemning om vi fortsat skal have en havecontainer her i Birkeparken

 

 

Containere ved fælleshuset

De opsatte containere ved fælleshuset, er kun til fælleshusets brugere.

Vi har for at betjene fælleshusets brugere fået opstillet 3 containere, disse containere er til

Flasker og glas i den mindste, der er en stor container til pap og papir, og der er en til husholdningsaffald fra fælleshuset.

Vi har fået lås på disse containere, fordi de ellers bliver fyldt med alt som hører hjemme på en containerplads. 

Vi prøver at holde området rent og pænt, så er det ærgerligt, at der er beboere som benytter området ved fælleshuset til containerplads, nu de ikke kan komme det i containeren, så sættes det bare ved siden af.

Har du noget som skal smides væk, så er det hverken ved Fælleshuset eller ved Havecontaineren der er offentlig containerplads, men der er åbent på Aabenraa Kommunes genbrugspladser i Rise Hjarup hver dag.

God sommer

Afdelingsbestyrelsen

                                                                                       Beboerinformation aug. 2019

 

 

Sommer informationer 2019

Sommeren er på vej, afdelingsmødet er overstået og vi vil her gerne informere om hvad der er sket på mødet.

Der var plads til forbedring omkring fremmødet, da der kun mødte 22 beboere op fra 16 husstande. Det virker lidt mærkeligt at så få interesserer sig for hvordan vi bor, hvad udgifterne er i afdelingen, og hvad huslejen er for at bo hos os.

Der var indsendt 3 forslag til afdelingsmødet, det første var om ændring i hus og havereglement, så det er vedtaget at køkkenlåger kan males, hvis det trænges til det. Og der er ansøgt om det.

Forslag enstemmig vedtaget

Det andet forslag var om den måde vi i foreningen holder området, og forslaget gik på at beboerne overtager vedligeholdelse af det stykke som ligger lige uden for hegnet. Forslaget blev nedstemt.

Det 3. forslag var om opsættelse af hjertestarter ved fælleshuset, dette forslag blev enstemmig vedtaget. Et rigtig godt forslag, som i sidste ende kan komme til at redde menneskeliv, da den nærmeste hjertestarter er ved fladhøjskolen.

Hvad skal ske i løbet af sommeren.

Der blev på afdelingsmødet oplyst at vi her i Birkeparken skal have ny top på alle lamper i området, dette sker inden efteråret, en investering som vil betyde en besparelse på ca. 18.000 kr. årlig, samtidig er sket lidt ændring flere steder, med det formål at vi gør driften lettere, og derved billigere.

Afdelingsbestyrelsen har den 27. juni været indkaldt til møde, omkring dårlige vedligeholdte haver. På bestyrelsesmødet blev vedtaget at det som den 16.4.2015 blev vedtaget på afdelinsmødet hvor sidste afsnit om opstramning af reglerne omkring udearealer blev vedtaget, fortsat er gældende.

Kopi af reglerne i hus og havereglement indsat.

                                                                                       Vend.

Vedligeholdelse af have, indkørsel herunder egen parkeringsplads, samt det til boligen hørende areal, herunder hækklipning på indvendig side, holde græsplænen i en afstand af ca. 25 cm. fra hegnets midte, udføres af lejer.

Hegnshøjde er besluttet til 1.60 m-  Udvendig hegn omkring området 1,80 m.           

 

Misligeholdes dette, udsendes 1 skriftlig advarsel med 14 dages frist. Er der ikke sket rengøring, vil boligforeningen udsende en ny advarsel, bliver advarslen ikke fulgt, forbeholder boligforeningen sig ret til at indbringe sagen for beboerklagenævnet, med krav om betinget opsigelse af lejemålet. 

 

Der er mange som holder have og udeområder godt, men der er også en del som kunne trænge til nogle timer i haven.

Bemærk, at det parkeringsareal som er påført boligens nummer, også tilhører boligen og skal vedligeholdes som andet udenoms areal

Reglerne er besluttet for at området skal fungere, for at vi har en præsentabel afdeling, reglerne er vedtaget af beboerne, det er beboerne som selv skal overholde det vedtagne. Da dette ikke er optimalt, vil afsnit 2 blive brugt i større omfang for at overholde det beboerne har vedtaget på afdelinsmødet.

Markvandring (Gennemgang af afdelingen)

Der er i organisationsbestyrelsen, sammen med administrationen besluttet at årets markvandring, her i Birkeparken foregår den 6. sept. fra 08.00 – 12.00, der vil inden 6 uger før markvandringen blive udsendt varsel, dette betyder at markvandringen kan foregå, også omkring boligen.

Husdyrs tilladelser

Har du din tilladelse i orden for at holde hund/kat?

Husdyrs tilladelser skal søges på kontoret, og de i hus og havereglement omkring 1. stk. husdyr pr. bolig skal overholdes.

Du kan altid gå ind på afdelingens hjemmeside, og orientere dig om de beslutninger der er taget. www.afd12Birkeparken.dk

Til alle beboere her i Birkeparken, ønskes en rigtig god sommer

Afdelingsbestyrelsen

LED udendørs Belysning her i Birkeparken

Til afdelingsmødet i april 2019 oplyste vi i beretningen om planer for udskiftning af lamperne til udendørs belysning i løbet af året.

Det er vi nu klar til, og har fået opstillet 2 prøvelamper efter lang ventetid, som skyldes vi har ventet på at Philips har udarbejdet nye typer LED lamper hvor der er natsænkning.

Grunden til udskiftning er, at der har været lamper hvor vandet er trængt ned i lampen og har kortsluttet lampen, men også at der er stor besparelse på strømforbrug ved at benytte LED lamper.

De 2 prøvelamper er udskiftet ved nr. 26, og ved p. pladsen til fælleshuset ud for nr. 16.

Det er 2 forskellige lamper, så vi mener i afd. bestyrelsen at det kunne være en god ide` at beboerne fik mulighed for at give sin mening tilkende, hvilke type skal vi udskifte med i hele området.

Har du lyst til at medvirke i bedømmelsen, så gå forbi og kik på, både i dagslys, men også når det er mørk, og der er lys i lamperne. Det er 2 forskellige udseende og måde de lyser på.

Prøvelamperne kan ses, og du kan komme med din mening i hele feb. måned, vi vil så i afd. bestyrelsen tage jeres mening med i betragtning når det afgøres hvilken lampe der skal udskiftes med i hele området.

Med venlig hilsen

Afd. bestyrelsen

 

Klip---------------klip-------------klip------------klip-------------------klip------------klip---------------klip------------

Jeg synes bedst om prøvelampe

Lampe nr. 1: opstillet ved nr. 26. stor skærm med skrå lys            (sæt X)-------------------

Lampe nr. 2: mindre flad lampeskærm                                              ( sæt x) -------------------

Afleveres i postkassen hos formanden i nr. 68

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.