Afdelingsmøde 2020

Afdelingsberetning

Afdelingsbestyrelsens beretning til afdelingsmødet

                                              I afd. 12 Birkeparken

 

I afdelingsbestyrelsens beretning vil vi fortælle lidt om det som er sket i året som gik, og lidt om mål vi har fremover.

Organisationsbestyrelsen har i år valgt at der skal ske noget andet til afdelingsmøderne i boligforeningen, vi har valgt at lave en beretning i alle afdelinger også dem uden afdelingsbestyrelse, om hvad der er sket i afdelingen i årets løb, og måske lidt om de planer vi har til fremtiden.

Samtidig har vi valgt at vi udsender beretningen før mødet til alle beboere, sammen med lidt grafisk oversigt af hvad pengene er brugt til, i form af lagkage model hvor i bedre kan se hvad pengene er brugt til.

Beretningen vil på afdelingsmødet ikke blive gennemgået i sin fulde længde, men kun uddrag, og så svar på det beboerne kommer med.

 

Vi håber på den måde at, måske det kan skabe lidt mere interesse i det arbejde som er i afdelingen, og om afdelingens økonomi.

 

Bestyrelsen har været samlet til bestyrelsesmøde 4 gange siden sidste afdelingsmøde, hvor vi har behandlet de relevante opgaver der har været.

 

I år har Corona krisen spillet ind på hvad der er sket i afdelingen og i boligforeningen, vi har været lukket ned både hvad angår kontoret på ryttervænget, hvad angår legepladsen samt fælleshuset. Møderne blev alle aflyst, og afdelingsmødet blev udskudt til her sidst på året.

 

Der er i afdelingen i indeværende periode indflyttet 14 nye beboere, heraf er de 4 indflytninger i 2020

 

Året har været rimeligt for afdelingen, vi kom ud med et overskud på 40. 524 kr.

Den løbende mellemregning med hovedforeningen er afregnet med 0.32%, det er ikke et stort beløb, men vi havde en forventning på 0,00% i budgettet.

 

De resterende tal fra regnskabet 2019, udover den grafiske oversigt som er medsendt, vil administrationen komme ind på ved afdelingsmødet

Pakkeboks.

Vi har arbejdet på at få en pakkeboks sat op her i Birkeparken, det er lykkes, og den bliver godt brugt, hvilket betyder, nogle gange er der overfyldt, så der er nogle som stadig skal hente på postkontoret i SuperBrugsen.

Vi har forsøgt at få endnu en boks sat på sammen med den anden, det er ikke lykkes, men firmaet er opmærksom på at den er godt brugt, så vi håber det lykkes senere.

 

 

Udendørs lamper med LED pærer

Der er besluttet og bestilt nye lampehoveder til udendørs belysning, vi havde en skrivelse rundt hvor beboerne havde 2 mulighed at vælge imellem, en lampehoved hvor lyset går direkte lige ned, samt en lampehoved lidt større med skrå skærme, den lyser mere ud til siderne.

Der kom 22 svar tilbage ud af 94 mulige, de alle stemte på den lampehoved med skrå skærm, så den blev bestilt.

Her kom Corona krisen også i vejen for leveringen, med omkring 1 juli fik vi meddele at lampehovederne er kommet til landet, og opsætningen begyndte i uge 33.

 

Markvandring.

Vi har i en årrække haft markvandring, hvor afdelingsbestyrelsen sammen med administrationen gennemgår området, holder øje med bygningernes tilstand.

Det fungerer fint, så har viceværterne en oversigt over hvad der ønskes lavet, og kan indarbejde det i deres arbejdsgang.

Vi har hørt, at der er enkelte som tror rundgangen er for at kontrollerer beboerne, dette er på ingen måde tilfældet, rundgangen har til formål at bedømme bygningernes og områdets tilstand, og få taget højde for at bygningerne og området er i orden, så vi ikke kommer ud for at få en gevaldig og dyr overraskelse.

Vi har igennem årene bedt vore beboere komme med oplæg til forbedring og måske forslag til en nemmere måde at holde afdelingen i orden, det er jer der ved, hvis der er af problemer hvor i bor.

Vi ønsker stadig, beboerne tager del i afdelingens drift, og henvender jer hvis der er noget, men henvendelsen skal ske til enten afdelingsbestyrelsen eller administrationen.

 

Regulering af vilde kaniner.

Vi har også nu her i Birkeparken indført regulering af vilde kaniner som vi har gjort i midtbyen i en del år.

Vi har i boligforeningen gennem flere år haft en aftale med en erfaren jæger som vil stå for arbejdet for Rødekro Andelsboligforening, han samarbejder med den erfarende jæger Kommunen bruger.

 

At regulere kaninbestanden har intet med dyremishandling at gøre, som vi er beskyldt for, men er en nødvendighed for at bestanden ikke bliver for stor. Hvis man læser hvad der stod i den sms som er sendt ud, så er det vilde kaniner som bliver reguleret, ikke harer.

 

Ser vi vor afdeling i midtbyen Ryttervænget, her har bestanden engang været så stor, at dele af afdelingen er fuld af kaningange, og der er store huller flere steder, lavet af vilde kaniner.

 

Kommer en beboer til skade, ved at træde i et hul, og måske brækker ankel eller ben, så kan boligforeningen blive ansvarlig for skaden, hvis vi ikke vedligeholder området

 

Vi har i boligforeningen fået klager over at vilde kaniner spiser det som er plantet i haverne også her i Birkeparken, hos en enkelt beboer er der spist omkring 150 planter, det betyder at de mangler i haven, men det betyder også  at de frø som skulle plukkes og bruges til næse år nu skal købes igen, det tager vi selvfølgelig alvorligt, det er en af grundene til vi ønsker bestanden reguleret, et andet grund er som vi tidligere har omtalt, med huller og gange, og det ansvar som for boligforeningen følger med, men en 3. grund er også at en vildtbestand skal reguleres jævnlig, det er ikke bare kaniner, rådyr og hjorte og andet vildt bliver reguleret jævnlig, det sker for at der ikke går sygdom i bestanden. 

 

Har du tænkt på, hvorfor vi har vilde kaniner, de har engang været tamme kæledyr i et bur, men er sluppet fri, også fra beboere som bor i Birkeparken.

 

Viste du at en kanins levetid er 5-9 år, en kanin kan blive drægtig i en alder af 3- 4 mdr. har en drægtighedssperiode på 31 dage, og kan føde op til 12 unger pr. kuld. Kan få unger i alle 12 mdr. af året.

 

Håber det er en forklaring på hvorfor vi ønsker bestanden af vilde kaniner reguleret, En beslutning som er taget i organisationsbestyrelsen for hele boligforeningen. Som sagt har vi en erfaren jæger til at gøre arbejdet, han har de tilladelser der skal til for at lave arbejdet, han har tilladelse til at regulere bestanden i bymæssige områder, og han har erfaring, så det ikke er dyremishandling, og ingen fare for beboerne.

 

Cykel trafik fra villaområderne.

På sidste markvandring havde vi en snak om cyklister fra Pileparken, børn på vej til skole, og i øvrigt også voksne, som ikke tager hensyn til den trafik der er her i Birkeparken, det kan ende i en ulykke hvor et barn kommer til skade, det kan resulterer i at en af vore beboere uforskyldt kan komme ind i ulykken.

Vi besluttede at holde øje med hvad der skete, og der er nu kommet klage og bekymring over der skal ske en ulykke.

Da stien fungerer som skolesti, har vi nu i afdelingsbestyrelsen besluttet, at opstille en bom på stien ved nr. 108-110, en bom som ved udkørsel til nr. Ønlevvej, det betyder at en barnevogn kan komme igennem, men cyklister skal ned i fart for at komme forbi.

Samtidig er opsat stolper med en kæde imellem ved nr. 110, da kvikke personer (også voksne) hurtig fandt ud af at bommen kunne undgås, hvis der blev kørt ind over grunden ved nr. 110.

 

Trafik regulering

I det første kryds efter indkørsel til Birkeparken er der nu lavet trafik regulering, der er i vejen smeltet hvide trekanter som betyder ubetinget vigepligt.

Som det var før, var der højre vigepligt, som på de andre steder på Birkeparken, hvor der ikke er opmærkning.

Det er lavet fordi der er trafik fra fælleshuset som har svært ved at se der er et kryds, før de kommer for langt.

De ilagte trekanter som betyder ubetinget vigepligt, er laver så de opfylder færdselslovens bestemmelser, og kan betyde en frakendelse af kørekortet i en ulykke eller andet.

 

 

 

 

Forslag til afdelingsmødet.

Vi har fra afdelingsbestyrelsen et forslag om udskiftning af låsesystem i fordøre, samt postkasser og skur, så samme nøgle passer til det hele.

Der er ved at være påtrængt at udskifte låse her i Birkeparken, det vi har nu er en 5 stiftet lås, som af forsikringsoplysningen betragter som ikke længere egnet til boliger.

Det nye bliver et triton system, et nøglesystem hvor en ny nøgle kun kan bestilles af Boligforeningen, det betyder at vi altid ved hvor mange nøgler der er til vore boliger, ved en flytning.

 

Vi har fra afdelingsbestyrelsen også et forslag om reservering af P. pladser ved fælleshuset til gæster som kommer til fælleshuset.

Vi er i afdelingen når vi lejer huset ud, forpligtet til at der er P. Pladser til gæster af huset, og ikke optaget af beboerbiler og beboernes gæster.

Der er 2 pladser med hus nr. som har plads der, andre skal som besluttet i hus og havereglement holde på de dertil indrettede pladser.

 

Samtidig må vi igen opfordre til at, hver bolig bruger den parkeringsplads med hus nr. som tilhører boligen, og ikke gæstepladser, husstandens bil nr. 2 efter reglerne i hus-havereglement.

 

Vi har også i år et specielt forslag, Et forslag om at oprette et stykke vild natur på stykket mellem Birkeparken og Pileparken. Et forslag som er ment som oplæg til debat, er det noget som kunne interesserer vore beboere.

Kik på forslaget og deltag i debatten på afdelingsmødet, måske er det noget vi kan bruge, eller er det bare noget vi ikke skal have her.

 

 

Ny struktur i boligforeningen

Det var planen at vi her til afdelingsmødet skulle tage stilling til en sammenlægning af afdelinger, som i et par år har været til debat.

 

Det har vi på grund af Corona krisen i 2020, valgt at udskyde til forsamlingsforbuddet helt er ophævet.

Begrundelserne er at, vi har i årets løb været hæmmet af forsamlingsforbuddet, og ikke haft mulighed for at planlægge ordentligt, og at så længe der kan være smittefare så forsamlingsforbuddet er gældende, godt nok udvidet nogle gange, kan der være beboere som ikke kan se sig selv møde op til en afstemning.

Vi ser i organisationsbestyrelsen en afstemning om sammenlægning, som så vigtigt i boligforeningen, at der skal ikke være tvivl hos nogle beboere, om at de ikke får mulighed for at møde op, fordi de ønsker at passe på sig selv.

 

Helt overordnet går det ud på at nedbringe de 10 afdelinger vi har nu, til 2 afdelinger.

En nordlig afdeling, og en sydlig afdeling, hvor grænsen ligger ved Jyllandsgade.

 

 

Den nordlige afdeling vil så bestå af.

Afd. 1. Højvang – Afd. 3. Højtoft – afd. 4. Møllevænget - afd.7 Ryttervænget – afd. 9 Rosenvænget – Afd. 10 villa Catharina, i alt 171 boliger.

 

 

Den sydlige afdeling vil så bestå af:

Afd. 5 Bygmarken – Afd. 6 Bøgeparken – afd. 11 Rise Bygade – Afd. 12 Birkeparken, i alt 174 boliger.

 

Der er mange ting som skal tages i betragtning ved en så stor sammenlægning, det kunne være

 

Hvordan giver vi alle beboere de samme betingelser for at bo og leve trygt i deres boliger?

Hvordan give vi alle beboere den samme mulighed for et godt beboerdemokrati?

Der skal tænkes på at arbejde for samme standard i alle boliger i hele boligforeningen.

Der skal tænkes på beboerdemokratiet i alle afdelingerne, også i de små afdelinger.

Der skal tænkes på økonomien i afdelingerne og i organisationen.

Der skal tænkes på effektivisering af driften i hele boligforeningen.

En organisation som har en økonomisk god fremtid, som kan klare de opgaver som lovgivningen byder.

En organisation som ser på vedligeholdelse, og gode boliger, beboerdemokrati som kan fungere, osv.

Fra organisationsbestyrelsen, vi ser det som en stor fremskridt for boligforeningen. Uanset det er den største afdeling i boligforeningen, som sagtens kan sagtens klare sig selv, eller den mindste afdeling som har hårdt brug for et sammenhold, ser vi ingen grund til at køre alene, vi går ind for at alle boligforeningens beboere, kan få de samme rettigheder, betingelser og mulighed for at komme med i en større enhed, hvor der er mulighed for en bedre beboerdemokrati.

At vi så også kan få en økonomisk fordel ud af det, gør det da ikke ringere, uanset hvor vi bor i boligforeningen, er vort mål vel, at holde huslejen så meget i ro som muligt.

 

Vi kan i afdelingsbestyrelsen kun tilslutte os det fremlagte fra organisationsbestyrelsen, vi ser det som en stor fremskridt for boligforeningen. Vi er den største afdeling i boligforeningen, vi kan sagtens klare os selv, men vi ser ingen grund til at køre alene, vi går også ind for at alle boligforeningens beboere, kan få de samme rettigheder, betingelser og mulighed for at komme med i en større enhed, hvor der er mulighed for en bedre beboerdemokrati.

 

Hvad med: kommer beboerdemokratiet ikke for langt væk fra beboerne.

Vi kan i afdelingsbestyrelsen ikke se, at det vil blive et problem, ser vi som helhed hvor mange som har interesse i at tage del i de beslutninger som tages, så er der kun ca. 25 % af beboerne i afdelingerne som deltager, det viser en 10. årig statistik lavet af organisationsbestyrelsen

 

Den samme procentsats vil også være tilstede efter en sammenlægning

 

Så vi kan kun fra afdelingsbestyrelsen opfordre beboerne til at stemme ja til forslaget.

 

 

Råderet, hvordan behandler vi beboernes ønsker i og omkring deres bolig

Efter afdelingsmøderne og generalforsamlingen, vil afdelingen blive indkaldt til et ekstraordinær afdelingsmøde, hvor spørgsmålet om råderet, og hvordan vi behandler det som beboerne opsætter, efter de er fraflyttet boligen.

Så længe det er den beboer som har bygget som bor der, er der ingen problem, problemet opstår først ved fraflytning

Som lovgivningen er, er det afdelingen som overtager og skal vedligeholde de tilbygninger som står på grunden ved indflytning.

Det betyder at afdelingen skal betale for vedligeholdelse fremover, for udskiftning når det trænger til at udskiftes.

Skåret ud i pap, så betyder det at, selv om du ikke selv har bygget udestue overdækket terrasse eller andet, så er du med til at vedligeholde det for andre da afdelingen jo betaler, og du er med din husleje med i afdelingens økonomi.

Det mener organisationsbestyrelsen, at det kan gøres bedre, så det er de husstande der har tilbygningen som fremover vedligeholder, og der er i boligforeningen lavet et oplæg som organisationsbestyrelsen fremsætter for beboerne til et ekstraordinært afdelingsmøde.

Vi overdrager beretningen til debat på afdelingsmødet.

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.